Bestyrelsen og kontaktpersoner

Hellerup Kajakklubs højeste myndighed er Generalforsamlingen. Generalforsamlingen finder sted én gang om året (den tredje søndag i november), med mindre der skal stemmes om et ekstraordinært emne.

Af Generalforsamlingen er der valgt en bestyrelse, som står for den daglige ledelse af klubben. Under bestyrelsen er der underlagt nogle udvalg, som er ansvarlige for specifikke arbejdsområder i klubben. Alle medlemmer kan være med i udvalgene. Den overordnede strukturering er skitseret her på planen.

Bestyrelsen for Hellerup Kajakklub:


bestyrelsesmedlem

Formand 

Johnny Petersen
formand@hellerup-kajakklub.dk
tlf.: 27 11 29 03

 • Leder af Hellerup Kajakklub
 • Kontakt til eksterne interesser
 • Kontakt til alle klubbens udvalg
bestyrelsesmedlem

Næstformand

Christian Høier
naestformand@hellerup-kajakklub.dk
tlf.: 30 18 64 53

 • Leder af Begynderafdelingen
 • Leder af instruktionsudvalget
 • Stedfortræder for formanden
 
bestyrelsesmedlem

Kasserer

Signe Assia Hansen
kasserer@hellerup-kajakklub.dk
tlf.: 26 21 25 40

 • Budget og Regnskab
 • Kontrol med Bogføring
 • Kontrol med Kontingenter

 

 

Sekretær

Niels Clausen
sekretaer@hellerup-kajakklub.dk
tlf.: 61 30 33 94

 • Referatføring
 • Kontakt til Pagajen
 • Kontakt til Sponsorudvalget
 
 

Idrætsleder

Martin Juell 
idraet@hellerup-kajakklub.dk
tlf.: 23 96 04 99

 • Leder af Idrætsudvalget
 • koordinerer interne stævner
 • Stævnetilmelding, alle
 • Planlægning af klubture
 • Koordinerer trailerkørsel
 

          Hvidbogen. Hvad laver,

Formanden ?

Næstformanden ?

Kassereren ?

Sekretæren ?

Idrætslederen?

Kontingent Kassereren ?

 

Ungdoms-afdelingen (Ungdomslederen) ?

Begynder-afdelingen (Instruktører udvalget) ?

Hus-udvalget ?

Materiel, Fest, Blad og IT-udvalget ?

Barkeeperen ?

 

 

 

Andre tillidsposter


Redaktør af Pagajen

Vakant  pagajen@hellerup-kajakklub.dk    

Kontingentbestyrer

Stig Høwisch Hansen kontingent@hellerup-kajakklub.dk    

Webmaster

Christian Høier webmaster@hellerup-kajakklub.dk    

Redigering af kalender

Niels Clausen kalender@hellerup-kajakklub.dk    

Nøgleansvarlig

Stig Høwisch Hansen noegle@hellerup-kajakklub.dk    

Bogholder

Christian Ingemann Petersen christian.ingemann.petersen@gmail.com    

Elite- og Ungdomsafdelingen

Helle Juell ungdom@hellerup-kajakklub.dk    

Mandag (1830-holdet)

Ida  1830@hellerup-kajakklub.dk    

Udvalgskontakt

(tryk på udvalget for at se medlemmerne) Du skal være melem for at se hvem der i udvalgene.                                                                              Skriver til alle i udvalget

It-udvalg

Skriv til Webmaster, der er Leder af udvalget   it@hellerup-kajakklub.dk  

Materiel-udvalg

Skriv til Materielforvalteren   materiel@hellerup-kajakklub.dk  

Fest-udvalg

Skriv til lederen af udvalget   fest@hellerup-kajakklub.dk  

Hus-udvalg

Skriv til Husforvalteren   hus@hellerup-kajakklub.dk  

Handicap-udvalg

Skriv til lederen af udvalget   handicap@hellerup-kajakklub.dk  

Sponsor-udvalg

Skriv til lederen af udvalget   sponsorteam@hellerup-kajakklub.dk  

Du kan også benytte vores Kontakt formular: Her.   Du skal bare vælge den afdeling eller udvalg du vil skrive til!