Generalforsamlingen søndag d. 17 Nov. kl 14:00

30. oktober 2019 16:04 , af Christian Høier

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler: Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup.Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger.
 3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder specifikation af barregnskab.
 4. Indkomne forslag (Der er forslag fra Bestyrelsen og Keld Pilegaard til behandling)
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det løbende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand:              Johnny er på valg
  2. Valg af næstformand:      Christian er på valg
  3. Valg af kasserer:              Karin er på valg
  4. Valg af sekretær:             Niels er på valg
  5. Valg af idrætsleder:         Martin er på valg
 7. Nedsættelse af udvalg og tillidsposter:
  1. Idrætsudvalg
  2. Materieludvalg
  3. Festudvalg
  4. Barkeeper
  5. Husudvalg
  6. Instruktørudvalg
  7. IT udvalg og webmaster
  8. Nøgle- og kontingentbestyrer (Karin er på valg som kontingentbestyrer, og Stig er på valg som Nøglebestyrer)
  9. Sponsorudvalg
  10. Aktivitetsudvalg
  11. Ad hoc udvalg (O-løbsudvalg)
 8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
  Christian Thomasen og Kim Thomsen er på valg
  Hans Arvidsen er på valg
 9. Valg af redaktør:
 10. Ad hoc udvalg:
 11. Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ps. Regnskab/budget kan ses under klubben - information - Regnskab  (man skal være logget på hjemmesiden for at kunne se Regnskab - siden)