Netværk på tværs af klubberne i Øresund

23. marts 2018 13:41 , af Helle Clausen

I marts sidste år blev ”Øresunds Kajakklubber” søsat med det formål
at skabe et fælles netværk for alle klubberne i Øresund. Initiativet
kom så godt fra start, at det fortsætter med fornyet styrke i år.
NETVÆRK


Tekst: Ann Kerol | Foto: Ann Kerol og Hellerup Kajakklub


Ved sæsonstart sidste år dukkede
”Øresunds Kajakklubber” op på facebook
som en gruppe alle kan tilmelde sig. Men
især henvender gruppen sig til klubberne
i Øresund, som et netværk på tværs af
kajakklubberne på strækningen mellem
Nordhavn og Helsingør.
Det primære formål er at samle medlemmer
fra alle Øresunds kajakklubber til
fælles roture og hygge samt at skabe et
forum, hvor kajakroerne fra Øresunds mange
kajakklubber kan dele erfaringer med
og lade sig inspirere af hinanden – udover
selvfølgelig at arrangere nye og fælles aktiviteter
på tværs af klubberne. Idéen blev
født i Hellerup Kajakklub med Helle Aagot
og Karen Madsen som primus motorer.


– Vi møder jo ofte medlemmer fra vores
naboklubber, når vi ror på Øresund. Og på
et tidspunkt kom Karen og jeg til at snakke
om, at vi jo kunne bruge det til andet end
blot en lille snak på vandet, når vi mødtes.
Hvorfor ikke prøve at skabe et uforpligtende
fællesskab mellem klubberne, så vores
små møder ude på vandet kunne blive til
mere end bare et hej og hvordan går det
med jer, fortæller Helle Aagot.
Netværket blev en realitet
Helle og Karen smøgede ærmerne op i
løbet af 2016. De gik i gang med at organisere
og ikke mindst indkalde Øresundsklubberne
til infomøder i løbet af 2016,
som var året, hvor alle de praktiske ting tog
form.


– Vi brugte disse møder til lige at stikke
en finger i jorden hos de andre klubber for
at mærke, om idéen havde gang på jord.
Og det havde den. Så den 20. marts sidste
år arrangerede vi i Hellerup Kajakklub et
brainstorming-møde med deltagelse af
klubberne fra Rungsted, Vedbæk, Klampenborg,
HK og Hellerup Roklub. På
dette møde fik vi sat struktur på idéen og
Øresunds Kajakklubber blev en realitet,
forklarer Helle.
Det blev blandt andet aftalt, at klubberne
på skift skulle være vært for fem arrangementer spredt over sæsonen. Og ud af
de fem planlagte ture blev de tre realiseret.
Første aktivitet stod Hellerup Kajakklub for,
men det blev lidt af en skuffende start ikke
mindst grundet dårligt vejr.


– Faktisk mødte kun ét medlem op fra
Rungsted udover vores egne medlemmer.
Så det blev en lidt skuffende start set med
fællesskabets briller. Men på det tidspunkt
var vi heller ikke blevet så kendte blandt
medlemmerne i de andre klubber. Det gik
bedre, da eksempelvis Rungsted Kajakklub
inviterede på tur til Jarlens Grund ved
Humlebæk i september. Så da vi sluttede
sæsonen sidste efterår, var vi stort set godt
tilfredse med deltagelsen og aktivitetsniveauet
det første år, siger Helle.
Alle klubber tager ansvar
Da sæson 2017 blev evalueret i Hellerup
Kajakklub den 16. november sidste år blev
der ligeledes lagt en ny og mere langsigtet
strategi for 2018 på baggrund af de erfaringer,
som man havde med sig fra 2017.
Det viste sig at være fint med den åbne
facebookgruppe, hvor man kan tilmelde sig
og finde mere info om netværket samt se,
hvilke aktiviteter, der er planlagt. Organisatorisk havde man også ramt plet.


– Fra starten havde vi bestemt, at det
var vigtigt alle klubberne tog lige meget
ansvar. Derfor skiftes klubberne til at være
værtsklub og stå få planlægningen af en
tur i løbet af sæsonen. Når man er værtsklub,
stiller man ligeledes med en turleder
fra klubben, som kender vandet og den
tur, som man inviterer medlemmer fra de
andre klubber med på, forklarer Helle.
Det blev også bestemt fra starten,
at hver klub stiller med en tovholder fra
Fra starten havde vi bestemt, at det
var vigtigt alle klubberne tog lige meget
ansvar. Derfor skiftes klubberne til at
være værtsklub og stå få planlægningen
af en tur i løbet af sæsonen.

klubben, som blandt andet skal stå for den
interne kommunikation i den klub, som
de kommer fra og således også være mellemled
mellem Øresunds Kajakklubbers
bestyrelse og deres egen klub.


– Det har vi bestemt, fordi ikke alle
klubber gør tingene på samme måde.
Nogle kommunikerer på mail andre på
hjemmeside eller på en helt anden måde.
Så for at være sikre på, at alle medlemmer
fra alle klubber får den information, som de
har brug for, ligger den opgave hos tovholderne,
der ligeledes står for at tage imod
tilmeldinger på ture arrangeret af andre
klubber og melde retur til mig om, hvilke
regler og aftaler, der gælder for ens egen
klub i forbindelse med forskellige aktiviteter,
forklarer Helle.
2018 tager form
I år er der planlagt foreløbigt syv ture. På
et fællesmøde dette forår bliver der lagt en
endelig plan for aktiviteterne, og Hellerup
Kajakklub vil stå for opgaven med at lave
et opslag, som giver et samlet overblik.
Planen bliver dels lagt ud på Faceboook,
og dels lavet som et fysisk opslag, der kan
sættes op på klubbernes opslagstavler.
Netværket af tovholdere får også til
opgave at snakke sammen om og undersøge,
om det er muligt at låne kajakker hos
værtsklubberne for de gæstedeltagere, der
ikke selv kan transportere udstyr. Ellers
bliver der på forskellig vis aftalt fælles
transport af udstyr i de enkelte klubber, hvis
det er muligt.
Det er besluttet, at alle deltagere på turene
skal være frigivne IPP2- roere. Målgruppen
for turene i 2018 er alle kajaktyper, og
turene er åbne for alle, som måtte have lyst
til at deltage – også selvom man er medlem
i en klub, der ikke ligger i Øresund.


– Når vi laver opslaget over turene,
kan man få noget info om blandt andet
sværhedsgraden i det pågældende farvand
og turens længde. Men som udgangspunkt
arrangerer vi ture, hvor stort set alle kan
være med, og på vores fællesture ror vi i
et tempo, så alle kan følge med, forklarer
Helle.
Så i 2018 er der lagt op til et aktivt år med
foreløbigt masser af gode idéer til fællesture
på programmet. Vil du vide mere om
klubben og følge med i, hvilke ture der
arrangeres, når sæsonen starter, kan du
tilmelde dig gruppen Øresunds Kajakklubber
på facebook. Gruppen tæller allerede
216 medlemmer.

Atiklen er lånt fra Kano og Kajak 1-2018: Hilsen Stig.