Opgaver for formanden

 

 at være den, der i et godt samarbejde med bestyrelsen leder, fordeler og uddelegerer klubbens opgaver, alt efter beføjelser.
 at være den, der i samarbejde med bestyrelsen i klubben udarbejder det årlige budget til endelig godkendelse på et bestyrelsesmøde.
 at være den, der foretager den udadvendte kontakt til offentlige myndigheder, andre klubber, foreninger og sammenslutninger, når kontakten ikke er fordelt til andre i bestyrelsen.
 at være den, der leder bestyrelsesmøder eller udpeger en til det.
 at være den, der udfærdiger skrivelser, der ikke er henlagt til et andet arbejdsområde, eller træffer aftale med andre om udformning og afsendelse af skrivelser.
 at være den forestår PR.
 indhente og opbevare børneattester på de træner og instruktører, der arbejder med unge under 18 år. (Opbevares i klubbens boks)
 at varetage kontakten til Ungdoms-afdelingen, IT-udvalget og Sponsor-udvalget.
 at holde taler og uddele æresbevisninger ved klubbens standerhejsnings- og standerstrygningsfester.