Udlæg

Har du lagt ud for klubben?

 

Så skal du udfylde en Refusionsblanket. Du kan udskrive en her fra hjemmesiden, eller finde en i Kasserens skuffe under rokort PC.
Når blanketten er udfyldt og underskrevet, lægges den i kassererens skuffe. Eller du kan sende den sammen med bilag til kasserer@hellerup-kajakklub.dk
Du kan få blanketten i pdf og doc