Bedste tider 2001

Plac. Bed.tid Nr. Navn / klub
1 23:41:00 134   Vahan & Torben/DSR/DSR       
2 24:09:00 37   Henrik Vedel/HK              
3 24:25:00 159   Thomas & Thorben/Skovshoved  
4 24:49:00 95   Troels & Christian/PALO      
5 25:00:00 130   Philip & Martin/PALO/?       
6 25:01:00 80   Esbern & Christian/HK/HK     
7 25:11:00 70   Lars K & Michael J/DSR/DSR   
8 26:01:00 45   Henrik Krause/Skjold         
9 26:09:00 31   Alex Hoe/HK                  
10 26:40:00 49   Andrè/DSR                    
11 26:42:00 44   Aksel T & Anders G/DSR       
12 26:45:00 160   Camilla & Søren/Skovshoved   
13 26:53:00 62   Casper A. & Stine C./HK      
14 26:58:00 158   Hans-Henrik & Lisbeth/Skovshov
15 27:06:00 69   Frederik Venneberg/HK        
16 27:08:00 46   Martin Johansen/HvK          
17 27:15:00 75   Lars L & Ulla L/HK           
18 27:15:00 117   Steen Ulrik/DSR              
19 27:17:00 78   Henning Hansen/KKKK          
20 27:29:00 94   Ole & Hakon/HK               
21 27:32:00 25   Anders Frejberg/NOVA         
22 27:32:00 104   Birgitte & Lone/HK/HK        
23 27:40:00 113   Flemming Jensen/SKJOLD       
24 27:44:00 157   Anders E Petersen/Skovshoved 
25 27:46:00 118   Leif Werborg/DSR             
26 27:49:00 11   Anders & Carsten Illum/HK/HK 
27 27:57:00 144   Philipp Pihl/Skovshoved      
28 27:58:00 12   Søren Karkov/HK              
29 27:58:00 151   Preben Nørregaard/Skovshoved 
30 28:06:00 154   Asger Søndberg/Skovshoved    
31 28:09:00 105   L.P. Hansen/NOVA             
32 28:13:00 22   Christian Høier/HK           
33 28:24:00 68   Lars Teglgaard/KKKK          
34 28:25:00 72   Kasper S & Christian B-M/HK/HK
35 28:27:00 53   Mia & Rune/HK/HK             
36 28:30:00 175   Bo Christensen/DSR           
37 28:35:00 21   Ralf Ploug Hansen/HK         
38 28:36:00 179   Jochim B•cher/Skovshoved     
39 28:37:00 2   Frederik L. Jensen/HK        
40 28:38:00 3   Thomas B.P./HK               
41 28:40:00 145   Kim Darfelt/Skovshoved       
42 28:42:00 43   Jens Kaae Christensen/HK     
43 28:49:00 20   Jacob Juell/HK               
44 28:53:00 18   Peter Jægerskou/KKKK         
45 28:58:00 121   Niels Marker/DSR             
46 29:08:00 115   Mia & Morten Skytte/HK       
47 29:10:00 98   Kim Saabye/NOVA              
48 29:17:00 40   Lorne Mark Lathey/HK         
49 29:18:00 6   Tormod C.& Gitte/PALO/PALO   
50 29:18:00 30   Jesper Thulesen/HK           
51 29:22:00 178   Peter Nielsen/Skovshoved     
52 29:26:00 106   Peter Viuf Johansen/DSR      
53 29:29:00 173   Esben P & Andres T/DSR/DSR   
54 29:31:00 16   Morten Albertsen/NOVA        
55 29:33:00 96   Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD 
56 29:36:00 32   Jesper Havn Eriksen/NOVA     
57 29:38:00 73   Michell Glavas/HK            
58 29:39:00 48   Aksel Thiele/DSR             
59 29:42:00 108   Jørgen W. Andersen/HK        
60 29:45:00 41   Ole Teilmann/NOVA            
61 29:47:00 67   Nadia H & Sofie H/NOVA/NOVA  
62 29:50:00 38   Lars & Birgit Skytte/HK      
63 29:50:00 86   Anders Grøn/DSR              
64 29:55:00 114   Lars Bjørstrup/HK            
65 30:04:00 143   Christian Brink/Skovshoved   
66 30:06:00 9   Lone Schultz-Pedersen/HK     
67 30:08:00 149   Louise Holck/Skovshoved      
68 30:09:00 101   Winnie W & Vibeke J/DSR/DSR  
69 30:18:00 10   Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
70 30:19:00 102   Vibe Wilkens/PALO            
71 30:28:00 66   Hans Henrik Viskum/NOVA      
72 30:32:00 166   Anders Brahe P./KKKK         
73 30:33:00 33   Jesper Weiergang/HK          
74 30:36:00 84   Birgitte K. Schmidt/HK       
75 30:41:00 1   Christian Boel/PALO          
76 30:44:00 79   Ole Buhrmann/PALO            
77 30:49:00 8   Ulrik S. H./HK               
78 30:50:00 34   Bøje Hansen/HK               
79 30:56:00 36   Thomas Lund/DSR              
80 30:56:00 91   Per Fraulund/HK              
81 31:03:00 119   Anders Føyh/DSR              
82 31:04:00 180   Allan Kleinert/Skovshoved    
83 31:07:00 29   Charlotte Ardal/HK           
84 31:07:00 57   Janne Meldgaard/HK           
85 31:07:00 183   Ruben Hensen/Skjold          
86 31:10:00 163   Lene Toft/KKKK               
87 31:14:00 90   Søren Mikkelsen/HK           
88 31:16:00 42   Niels Rasmussen/HK           
89 31:22:00 142   David Mouritzen/Skjold       
90 31:28:00 52   Hakon Keller/HK              
91 31:32:00 150   Stine Jørgensen/Skovshoved   
92 31:38:00 56   Gunnar Holm/PALO             
93 31:49:00 65   Jens Reimer/DSR              
94 31:52:00 47   Tina Voer & Marianne P./DSR  
95 31:59:00 147   Michael Remy Jensen/Skovshoved
96 32:03:00 55   Uffe Madsen/PALO             
97 32:04:00 97   Frank Andreasen/HK           
98 32:06:00 156   Tobias Topp/Skovshoved       
99 32:07:00 35   Peter Luppert Jensen/DSR     
100 32:11:00 89   Mogens Seidler/NOVA          
101 32:11:00 164   Camilla Geisler/KKKK         
102 32:18:00 71   Pernille Jordt/NOVA          
103 32:26:00 93   Jørgen Wrem/NOVA             
104 32:27:00 167   Erik Hougs/KKKK              
105 32:29:00 88   Ole Sigmund/DSR              
106 32:32:00 14   Anne-Mette Kristensen/PALO   
107 32:44:00 60   Marie Christiansen/NOVA      
108 32:44:00 87   Dan Eriksen/HK               
109 32:46:00 110   Hans Henrik Bjørstrup/HK     
110 32:49:00 15   Ingelise/HK                  
111 32:49:00 177   Troels G. Schwensen/Skovshoved
112 32:56:00 141   Lea Klærke/HK                
113 32:57:00 153   Sille Frederiksen/Skovshoved 
114 32:58:00 85   Eva Brøndum/DSR              
115 33:01:00 77   Karsten G. /HK               
116 33:06:00 126   Lis Brunbjerg/NOVA           
117 33:07:00 127   Jeanette & Charlotte R./DSR  
118 33:39:00 59   Kirsten Bagger/NOVA          
119 33:43:00 99   Søren Bagger/NOVA            
120 33:46:00 122   Anders Tybjerg/DSR           
121 33:48:00 39   Søren Anker Pedersen/NOVA    
122 33:49:00 54   Pernille Olesen/Skjold       
123 33:56:00 100   Ole Sørensen/NOVA            
124 34:00:00 162   Kira Sindbjerg/KKKK          
125 34:01:00 111   Hanne U & Vibeke /NOVA/NOVA  
126 34:07:00 64   Ole Kaastrup/PALO            
127 34:12:00 24   Nadia Haupt/NOVA             
128 34:13:00 129   Lars Hellemose/PALO          
129 34:38:00 137   Per Thim/PALO                
130 34:59:00 83   Palle/HK                     
131 35:09:00 146   Martin Lundsteen/Skovshoved  
132 35:17:00 124   Vita Østergaard/HK           
133 35:27:00 112   Gert Nisted/HK               
134 35:30:00 5   Lisbeth & Nenna/PALO/PALO    
135 35:31:00 51   Kristian Ingvorsen/PALO      
136 35:38:00 123   Lars Bak Frederiksen/HK      
137 35:38:00 155   Jonas Holm/Skovshoved        
138 35:48:00 17   Camilla B Larsen/HK          
139 35:53:00 58   Nina Meden/Skjold            
140 35:54:00 109   Staffan Røijen/HK            
141 36:39:00 161   Jan Darfelt/Skovshoved       
142 37:16:00 26   Matteo Barenghi/HK           
143 37:30:00 152   Ida Andersen/Skovshoved      
144 38:05:00 7   Gethe/HK                     
145 38:46:00 76   Sofie Hesselkilde/NOVA       
146 38:51:00 116   Frank Meldgaard/HK           
147 39:10:00 182   Pernille Vendler /HK         
148 40:25:00 4   Sofie Høj Jørgensen/HK       
149 40:25:00 176   Kamilla Knudsen/PALO         
150 40:57:00 61   Lærke H Røijen/HK            
151 41:23:00 140   Rune Andersen/HK             
152 41:57:00 135   Trine Koch/HK                
153 43:43:00 148   Christine Myhre /Skovshoved  
154 47:00:00 28   Marlene L.N./HK