Bedste tider 2003

Plac. Tid Båd nr. Navn/Klub
1. 24:22 157 Kristian Sømer/Skovshoved
2. 24:39 130 Philip & Martin/PALO
3. 24:53 125 Jens Jørgen Mortensen/HK
4. 25:02 37 Henrik Vedel/HK
5. 25:38 120 Per S & Otto J/Hvid./Esrum
6. 25:44 17 Peter Heller/
7. 25:46 112 Christen Thing/HK
8. 25:48 178 Peter N & Peter H/Skovshoved/P
9. 26:04 30 Jesper T & Michael M/HK/HK
10. 26:16 25 Anders Frejberg/NOVA
11. 26:20 69 Frederik Venneberg/HK
12. 26:44 11 Anders & Carsten Illum/HK/HK
13. 26:45 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
14. 26:46 2 Birgitte & Leif W/DSR/DSR
15. 26:49 95 Troels & Christian/Skjold/Skjo
16. 26:56 123 Eva & Lars K/DSR/DSR
17. 27:00 6 Heidi & Tormod/PALO/PALO
18. 27:01 78 Henning Hansen/KKKK
19. 27:03 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
20. 27:05 31 Alex Hoe/HK
21. 27:09 80 Esbern & Christian/HK/HK
22. 27:10 75 Lars L & Ulla L/HK
23. 27:15 117 Steen Ulrik/DSR
24. 27:19 49 Vahan/DSR
25. 27:28 21 Ralf Ploug Hansen/HK
26. 27:30 94 Ole & Hakon/HK
27. 27:32 5 Signe & Stig Hansen/HK/Vallens
28. 27:44 158 Lisbeth V & Preben Nørregaard/
29. 28:07 176 Kristian Ingvorsen/PALO
30. 28:15 23 Thomas Filholm/PALO
31. 28:20 96 Rene Grønholm Gertsen/SKJOLD
32. 28:26 106 Peter Viuf /DSR
33. 28:27 170 Titus Gylvin/DSR
34. 28:28 111 Martin Nielsen/PALO
35. 28:33 137 Svend-Erik Molbech/PALO
36. 28:34 108 Jørgen W. Andersen/HK
37. 28:39 144 Philipp Pihl/SR
38. 28:39 147 Anders E Petersen/SR
39. 28:42 50 Torben/DSR
40. 28:46 113 Flemming Jensen/SKJOLD
41. 28:50 132 Kristian Mørk Hansen/SKJOLD
42. 28:55 126 Anette T & Ulrik T/SR/SR
43. 29:00 34 Hans Høj/SR
44. 29:06 40 Lorne Mark Lathey/HK
45. 29:06 121 Niels Marker/DSR
46. 29:08 22 Christian Høier/HK
47. 29:10 92 Alexander Lassen/PALO
48. 29:13 3 Thomas B.P./HK
49. 29:13 16 Morten Albertsen/NOVA
50. 29:15 86 Anders Grøn/DSR
51. 29:21 153 Sille & Lene/SR/SR
52. 29:23 102 Vibe Wilkens/PALO
53. 29:23 146 Christian Frimodt-Møller/Skovs
54. 29:26 65 Klaus H & Thomas D/DSR/DSR
56. 29:26 118 Leif Werborg/DSR
56. 29:27 173 Søren MC/DSR
57. 29:29 48 Aksel Thiele/DSR
58. 29:35 83 Inge J & Pernille/DSR/DSR
59. 29:42 51 Grith Z. & Kamilla K./PALO/PAL
60. 29:45 151 Preben Nørregaard/Skovshoved
61. 29:47 42 Niels Rasmussen/HK
62. 29:49 142 Morten Juul/DSR
63. 29:53 67 Nadia H & Gitte J/NOVA/NOVA
64. 29:57 72 John Arvidsen/HK
65. 30:04 41 Ole Teilmann/NOVA
66. 30:08 12 Søren Karkov/HK
67. 30:08 73 Michell Glavas/HK
68. 30:16 104 Birgitte & Marlene/HK/HK
69. 30:18 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
70. 30:19 38 Lars & Birgit Skytte/HK
71. 30:22 145 Kim Darfelt/Skovshoved
72. 30:23 160 Anders P & Merete Dunch/Skovsh
73. 30:32 140 Per Fasmer Hansen/HK
74. 30:44 183 Ruben Hensen/Skjold
75. 30:50 33 Jesper Weiergang/HK
76. 30:51 115 Martin V Hansen /PALO
77. 30:52 87 Dan Eriksen/HK
78. 30:53 89 Bo Kolbye/DSR
79. 30:55 61 Antonio Madrid/SR
80. 30:58 159 Jan Peter Andersen/DSR
81. 30:59 177 Thomas Kruger/SR
82. 31:00 35 Peter Luppert Jensen/DSR
83. 31:00 179 Jochim B•cher/Skovshoved
84. 31:10 143 Malene Hjorth/Esrum
85. 31:13 97 Frank Andreasen/HK
86. 31:14 82 Birgitte Aabech/PALO
87. 31:16 56 Gunnar Holm/PALO
88. 31:21 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
89. 31:22 45 Tina Voer & Marianne Goule/DSR
90. 31:22 129 Lars Hellemose/PALO
91. 31:23 98 Jeanette H & Dorthe P/SKJOLD/S
92. 31:25 84 Birgitte K. Schmidt/HK
93. 31:26 8 Ulrik S. H./HK
94. 31:26 128 Andreas Holt/SR
95. 31:30 91 Per Fraulund/HK
96. 31:31 20 Jonas Holm/SR
97. 31:33 15 Ingelise Illum/HK
98. 31:39 79 Ole Buhrmann/PALO
99. 31:48 149 Mia Sørensen/Skovshoved
100. 32:05 101 Winnie W & Vibeke J/DSR/DSR
101. 32:07 43 Jens Kaae Christensen/HK
102. 32:13 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
103. 32:13 47 Rasmus Kristensen/PALO
104. 32:17 60 Cecilie & Louise/NOVA/PALO
105. 32:47 18 Birgitte Jørgensen/HK
106. 32:49 180 Allan Kleinert/Skovshoved
107. 32:51 64 Ole Kaastrup/PALO
108. 32:53 119 Thomas Dein/DSR
109. 33:08 81 Brian Schulian/PALO
110. 33:10 88 Ole Sigmund/DSR
111. 33:16 150 Signe Aaen/SR
112. 33:30 52 Hakon Keller/HK
113. 33:38 169 Klaus Holme/DSR
114. 33:39 174 Dorthe Bartels/DSR
115. 33:47 133 Nina J. Nielsen/HK
116. 34:04 148 Kresten Bach Søndergaard/DSR
117. 34:29 141 Birger Merwald/Skovshoved
118. 34:35 76 Sofie Hesselkilde/NOVA
119. 34:45 74 Mikkel S Larsen/SR
120. 34:50 71 Pernille Jordt/NOVA
121. 34:53 55 Uffe Madsen/PALO
122. 34:57 57 Kristoffer Hunsdal/HK
123. 35:03 26 Gisela Christiansen/HK
124. 35:04 29 Charlotte Ardal/HK
125. 35:10 85 Eva Brøndum/DSR
126. 35:13 131 Berit Nielsen/HK
127. 35:19 77 Arne Pedersen/SKJOLD
128. 35:21 172 Tina Taul/DSR
129. 36:21 4 Nick Boeck/HK
130. 36:21 155 Merete Dunch/Skovshoved
131. 36:41 109 Staffan Røijen/HK
132. 37:17 58 Janne Meldgaard/PALO
133. 37:22 90 Søren Mikkelsen/HK
134. 37:24 152 Victor & Emil/NOVA /NOVA
135. 37:40 124 Vita stergaard/HK
136. 38:01 53 Bjarne Kennig/HK
137. 38:09 62 Signe Husted/DSR
138. 39:00 7 Gethe/HK
139. 39:15 28 Marlene L.N./HK
140. 41:53 54 Mette Bjellekær/SR