Bedste tider 2005

Plac. Tid Båd nr. Navn/Klub
1 24:36:00 37 Henrik Vedel/HK
2 25:28:00 1 Jacob Juell/HK
3 25:28:00 130 Philip & Martin/PALO
4 25:38:00 114 Christian G & Titus/DSR/DSR
5 25:47:00 49 Vahan/DSR
6 26:01:00 112 Martin Ljungberg/HK
7 26:08:00 61 Martin & Robert/HK/HK
8 26:21:00 80 Esbern & Christian/HK/HK
9 26:32:00 10 Hans & Mathias Arvidsen/HK/HK
10 26:37:00 69 Frederik Venneberg/HK
11 26:49:00 5 Signe & Stig Hansen/HK/HK
12 26:54:00 178 Peter N & Peter H/SR/PALO
13 26:56:00 167 Pernille P & Erik H/KKKK/KKKK
14 27:05:00 78 Henning Hansen/KKKK
15 27:07:00 143 Thomas & Christian/PALO/PALO
16 27:07:00 149 Mia & Antonio/SR/SR
17 27:09:00 123 Eva & Lars K/DSR/DSR
18 27:10:00 25 Anders Frejberg/NOVA
19 27:17:00 44 Aksel T & Anders G/DSR/DSR
20 27:22:00 11 Anders & Carsten Illum/HK/HK
21 27:22:00 31 Alex Hoe/HK
22 27:36:00 89 Pernille & Bo/DSR/DSR
23 27:42:00 111 Ida & Jesper/SR/SR
24 27:44:00 120 Otte & Lars/DSR/DSR
25 27:51:00 147 Jesper K & Morten H/PALO/PALO
26 27:52:00 117 Steen Ulrik/DSR
27 28:02:00 58 Jesper Frederiksen/HK
28 28:13:00 94 Ole & Hakon/HK
29 28:17:00 72 John Arvidsen/HK
30 28:20:00 75 Lars L & Ulla L/HK
31 28:29:00 155 Christian Frimodt-M?ler/SR
32 28:30:00 28 Bo Alkestrup/HK
33 28:31:00 81 Jens & Sidse S /SR/SR
34 28:32:00 12 S?en Karkov/HK
35 28:33:00 156 Carsen Israelsen/SR
36 28:33:00 158 Belle & Preben/SR/SR
37 28:36:00 22 Christian H?er/HK
38 28:38:00 96 Rene Gr?holm Gertsen/SKJOLD
39 28:43:00 145 Kim Darfelt/Skovshoved
40 28:50:00 92 Alexander Lassen/PALO
41 28:57:00 95 Jan M & Borger B/PALO/PALO
42 28:58:00 30 Jesper T & Michael M/HK/HK
43 28:59:00 3 Thomas B.P./HK
44 29:02:00 127 Otto/DSR
45 29:06:00 131 Kristian Ingvorsen/PALO
46 29:11:00 160 Lene C & Lene G/SR/SR
47 29:14:00 70 Bo Reenberg/DSR
48 29:28:00 34 Hans H?/SR
49 29:28:00 65 Klaus H & Thomas D/DSR/DSR
50 29:32:00 16 Morten Albertsen/NOVA
51 29:33:00 27 Jesper Thulesen/HK
52 29:42:00 142 Morten Juul/DSR
53 29:44:00 40 Lorne Mark Lathey/HK
54 29:47:00 165 Thomas Lund/DSR
55 29:49:00 54 Ole Vestbirk/HK
56 29:50:00 23 Steen Th?ersen/NOVA
57 29:52:00 6 Tormod/PALO/PALO
58 29:54:00 163 Claus Toft/SR
59 29:56:00 108 J?gen W. Andersen/HK
60 29:59:00 106 Peter Viuf /DSR
61 30:00:00 104 Marlene & Kirsten G/HK/HK
62 30:03:00 128 Andreas Holt/SR
63 30:09:00 151 Preben N?regaard/SR
64 30:11:00 154 Erik Andresen/SR
65 30:12:00 159 Jan Peter Andersen/DSR
66 30:14:00 36 Borger Bogersen/PALO
67 30:14:00 113 Flemming Jensen/SKJOLD
68 30:14:00 173 S?en MC/DSR
69 30:16:00 38 Lars & Birgit Skytte/HK
70 30:18:00 137 Svend-Erik Molbech/PALO
71 30:25:00 136 Ravn Hamberg/NOVA
72 30:27:00 140 Per Fasmer Hansen/HK
73 30:28:00 9 Lone Schultz-Pedersen/HK
74 30:29:00 73 Michell Glavas/HK
75 30:30:00 33 Anders Holm/PALO
76 30:30:00 48 Aksel Thiele/DSR
77 30:33:00 138 Troels Grene/NOVA
78 30:34:00 21 Ralf Ploug Hansen/HK
79 30:36:00 82 Birgitte Aabech/PALO
80 30:39:00 41 Ole Teilmann/NOVA
81 30:47:00 77 Thomas Winkel/SR
82 30:57:00 15 Ingelise Illum/HK
83 31:00:00 146 Mads Heising/SKJOLD
84 31:01:00 42 Niels Rasmussen/HK
85 31:02:00 107 Per Sillassen/HK
86 31:12:00 84 Birgitte K. Schmidt/HK
87 31:13:00 35 Peter Luppert Jensen/DSR
88 31:13:00 166 Peter J?erskou/KKKK
89 31:26:00 8 Ulrik S. H./HK
90 31:29:00 86 Anders Gr?/DSR
91 31:34:00 88 Ole Sigmund/DSR
92 31:38:00 105 L.P Hansen/NOVA
93 31:42:00 24 Ben Silverston/PALO
94 31:43:00 103 Lotte Rahbek/NOVA
95 31:53:00 126 Ulrik T/SR
96 31:58:00 153 Sille & Lene/SR/SR
97 32:02:00 180 Allan Kleinert/SR
98 32:14:00 18 J?gen Vero/HK
99 32:18:00 39 S?en A Pedersen/NOVA
100 32:20:00 170 Titus Gylvin/DSR
101 32:21:00 29 Charlotte Ardal/HK
102 32:28:00 91 Per Fraulund/HK
103 32:28:00 102 Vibe Wilkens/PALO
104 32:28:00 177 Thomas Kruger/SR
105 32:32:00 56 Gunnar Holm/PALO
106 32:33:00 59 Kirsten Bagger/NOVA
107 32:37:00 79 Ole Buhrmann/PALO
108 32:38:00 46 Hans Peter Hansen/SKJOLD
109 32:41:00 64 Ole Kaastrup/PALO
110 32:42:00 129 Lars Hellemose/PALO
111 32:47:00 168 Tommy Jensen/KKKK
112 32:48:00 14 Anne-Mette Kristensen/PALO
113 32:58:00 55 Uffe Madsen/PALO
114 33:05:00 68 Kirsten Gram Hanssen/HK
115 33:08:00 141 Birger Merwald/Skovshoved
116 33:09:00 32 Anna W & Signe V/HK/HK
117 33:31:00 67 Peter Holm/PALO
118 33:32:00 76 S?en Rudebeck/HK
119 33:39:00 87 Dan Eriksen/HK
120 33:45:00 47 Linda Bredahl/NOVA
121 33:55:00 98 Mette Wang/Skjold
122 34:16:00 148 Kresten Bach S?dergaard/DSR
123 34:30:00 157 Anne Bernhard/SR
124 34:37:00 144 Barbro Westlund/HK
125 35:07:00 52 Hakon Keller/HK
126 35:12:00 63 Jacob Hintz/HK
127 35:31:00 45 Pernille Christansen/Palo
128 35:42:00 4 Nick Boeck/HK
129 35:53:00 51 Grith Z. & Kamilla K./PALO/PAL
130 36:09:00 164 Hele Wikke /SR
131 36:10:00 17 Sara Fasmer/HK
132 36:15:00 71 Pernille Jordt/NOVA
133 36:16:00 119 Thomas Dein/DSR
134 36:22:00 162 Birthe Lindahl Hansen/SR
135 36:38:00 85 Michael Van der Burght/HK
136 37:22:00 124 Vita ?tergaard/HK
137 37:22:00 152 Nanna Winkler/SR
138 38:08:00 20 Martin Mathiasen/PALO
139 38:10:00 26 Gisela Christiansen/HK
140 38:56:00 109 Staffan R?jen/HK
141 39:06:00 122 Frederik Thuesen/DSR
142 39:25:00 74 Anette T/SR
143 42:47:00 7 Gethe/HK