Instruktions hold

 

billede

Anna er ude med de nye 1830-roere.

billede

Holdet ror forbi Taarbæk havn.

billede

Søren øver sig på ro-teknik.

billeder

1830-holdet gør sig klar til at ro ud

I Hellerup Kajakklub kommer nye medlemmer på et begynderhold. Her undervises det nye medlem af uddannede instruktører i alle de færdigheder, man skal beherske for sikkert at kunne ro en kajak på åbent vand. På begynderholdene gøres der samtidig meget for at integrere de nye medlemmer i klubben gennem deltagelse i sportslige og sociale arrangementer som f.eks. en begynderfest, klubbens traditionelle fester (standerhejsning og standerstrygning i starten og slutningen af sæsonen), ture til søer og åer, samt Københavns havn, deltagelse i klubmesterskaberne for begyndere eller klubbens Sankt Hans aften.

Klubben tilbyder 4 instruktionshold (Læs mere under nyt medlem. hvis du vil ansøge om at komme på et hold) For at deltage på begynderholdene kræver det at man møder op stort set hver gang. Derfor anbefales, at man grundigt overvejer, hvilket hold man bedst kan afsætte aftenerne til:

Mandagsholdet (ikke planlagt for 2021)
Mandagsholdet underviser igennem i maj og juni, hver mandag kl. 18-20. Alle prøverne til IPP-2 bevis tages i en weekenden i midt juni.
Mandagsholdet er for alle mellem 18 og 40 år.  Træningen sluttes hver gang med te/kaffe.

Onsdagsholdet
Onsdagsholdet underviser igennem i maj og juni, hver onsdag kl. 18-20. Alle prøverne til IPP-2 bevis tages i en weekenden i midt juni. 

Fredagsholdet
Fredagsholdet underviser igennem i maj til august, hver fredag kl. 18-20, med efterfølgende spisning. Alle prøverne til IPP-2 bevis tages i slutningen af juni.
Der tradition for at man spiser sammen efter instruktionen. Maden laver man selvfølgelig på skift. 

Augustholdet (ikke planlagt for 2021)
Augustholdet er et hurtigt forløb med 2-3 gange undervisning om ugen igennem i august. Det kræver at man kan komme alle gange for at deltage

 • Onsdag d.x kl 17-19 Svømmeprøve samt lidt om klubben samt forevisning af kajakker
 • Lørdag d.x kl 09-15 Om klubben, kajakker, isætning  - rotur - makkerhjælp epp2 øvelser mm
 • Søndag d.x  kl 09-15 Rotur - makkerhjælp epp2 øvelser mm
 • Onsdag d.x kl 17-19 Færdighedstræning og roture
 • Søndag d.x kl 09-15 Færdighedstræning og roture
 • Onsdag d.x kl 17-19 Færdighedstræning og roture
 • Søndag d.x  kl 09-15 Prøvedag

Målet er at deltagerne når at ro 60 km ved følge af undervisningen og selv derefter ror de sidste sidste 40 km, så de 100 km og frigivelse sker inden årets udgang

For alle holdene er prøverne og frigivelse det samme:

Delvis frigivet:
Når prøverne er bestået (IPP-2) vil eleverne blive delvis frigivet, dvs man må ro i følgeskab med en anden på samme niveau på strækningen Hellerup Havn - Den Grønne badeanstalt, maks 100 meter fra kysten og iført svømmevest.
Du vil også modtage et IPP-2 bevis fra Dansk Kano&Kajak Forbund.

Frigivet:
For at må ro alene (blive frigivet), kræves det at:

 • Bestået IPP 2 niveau som fastsat af Kano- og kajakforbundet
 • Svømmeprøven aflægges fra Tuborg havn til Novas bådebro.
 • Have afprøvet solo entring på dybt vand
 • 100 km roning: roeren skal have en vis ro-erfaring før han/hun frigives.
 • Godkendes af chef-instruktøren

Kajaksport er en vandsport, så er man ikke glad for vand bør man hold sig væk. Ligeledes er vandet ikke varmt, når vi starter instruktionen i maj. Det betyder at man godt kan blive kold hvis man vælter i - som de fleste vil prøve før eller siden. Når man melder sig ind i klubben skriver man under på at man kan svømme, er sund og rask og IKKE lider af sygdomme der gør at man kan komme til at miste bevidstheden. Vi forventer også du overholder klubbens love og regler.

 

Andre aktiviteter

"Aktiv Sommer" for Gentofte Kommunes skolebørn i sommerferieperioden varetages af Jacob Juell og et skiftende team af hjælpere