Instruktion og instruktører

 

billede

Anna er ude med de nye 1830-roere.

billede

Holdet ror forbi Taarbæk havn.

billede

Søren øver sig på ro-teknik.

billeder

1830-holdet gør sig klar til at ro ud

I Hellerup Kajakklub kommer nye medlemmer på et begynderhold. Her undervises det nye medlem af uddannede instruktører i alle de færdigheder, man skal beherske for sikkert at kunne ro en kajak på åbent vand. På begynderholdene gøres der samtidig meget for at integrere de nye medlemmer i klubben gennem deltagelse i sportslige og sociale arrangementer som f.eks. en begynderfest, klubbens traditionelle fester (standerhejsning og standerstrygning i starten og slutningen af sæsonen), ture til søer og åer, samt Københavns havn, deltagelse i klubmesterskaberne for begyndere eller klubbens Sankt Hans aften.

Klubben tilbyder 3 instruktionshold (Læs mere under nyt medlem. hvis du vil ansøge om at komme på et hold):

 • Onsdagsholdet (Se holdes egen side under hold, i den hvide bjælke)
  Onsdagsholdet også kaldet turboholdet vil køre hele programmet igennem i maj og juni, med undervisning hver onsdag kl. 18-20 og alle prøver tages i weekenden fra kl. 9-15 i juni. For endeligt at blive frigivet skal man ud og ro med en instruktør efter man har roet de 100 km. Da prøverne skal beståes, er der krav om at man kommer i weekenden den 10-11. juni.

 • Fredagsholdet (Se holdes egen side under hold, i den hvide bjælke)
  På fredagsholdet er der undervisning i hele rosæsonen fra maj til udgangen af august og undervejs tages der også på langture. Derudover er der tradition for at man spiser sammen efter instruktionen. Maden laver man selvfølgelig på skift. Der instrueres fredage i tidsrummet kl. 18:00 - 20:00 med efterfølgende spisning.

 • Mandagsholdet (18:30) (Se holdes egen side under hold, i den hvide bjælke)
  Om mandagen kl. 18.30, fra maj til udgangen af september, er der instruktion for alle mellem 18 og 35 år. Vi introducerer både til turroning og kaproning. Træningen sluttes hver gang med te/kaffe og snak. Du får en god mulighed for at møde andre af klubbens unge roere, da vi også arrangerer langture, fester og deltager i løb.

Du kan se hvem der på det enkeldte hold. Og se undervisningsplan m.m. Ved at vælge holdet i menuen Hold (I den hvide bjælke) (Kun hvis du er logget ind)

Når man er klar, kan man ro, som man har lyst til...

For at må ro alene (blive frigivet), kræves det at man har bestået såvel begynderprøven som entringsprøven, svømmeprøven og har roet 100 km.:

 • Begynderprøven svarer til IPP / EPP 1 niveau som fastsat af Kano- og kajakforbundet
 • Svømmeprøven aflægges fra Tuborg havn til Novas bådebro.
 • Entringsprøven: roeren skal kunne falde i vandet og komme op i båden 2 gange i træk uden at vandmængden i båden overstiger forkanten af sædet. Denne prøve kan kræve meget træning, og der lægges derfor meget vægt på indøvelse af denne teknik.
 • 100 km roning: roeren skal have en vis ro-erfaring før han/hun frigives.

Når alle prøver er gennemført og de 100 km tilbagelagt ( inden kursus afslutning ) vil du modtage et IPP / EPP 2 bevis fra Dansk Kano&Kajak Forbund. Så er du frigivet. Og må ro hvor og hvornår du ønsker.

Prøverne tilrettelægges og godkendes af holdets instruktører. Når man har bestået begynderprøven, må man ro i følgeskab med en anden på samme niveau på strækningen Hellerup Havn - Den Grønne badeanstalt (HK's begynderområde)  maks 100 meter fra kysten og iført svømmevest.

For at deltage på begynderholdene kræver det at man møder op stort set hver gang. Derfor anbefales, at man grundigt overvejer, hvilket hold man bedst kan afsætte aftenerne til. Der er selvfølgelig også perioder, hvor man holder ferie, men holdene kører hele sæsonen. Da instruktørerne arbejder frivilligt og bruger deres fritid på at undervise, forventes der en seriøs tilgang fra begyndernes side.

Kajaksport er en vandsport, så er man ikke glad for vand bør man hold sig væk. Ligeledes er vandet ikke varmt, når vi starter instruktionen i maj. Det betyder at man godt kan blive kold hvis man vælter i - som de fleste vil prøve før eller siden. Når man melder sig ind i klubben skriver man under på at man kan svømme, er sund og rask og IKKE lider af sygdomme der gør at man kan komme til at miste bevidstheden. Vi forvænter også du overholder klubbens love og regler.

Du kan se hvor du kan  benytte dit nye IPP / EPP bevis. På EPP’s hjemmeside findes en oversigt over hvilke lande er godkendt til hvilke niveauer:
http://www.europaddlepass.com/home/awards/approved-levels

Instruktører

Klubbens godkendte instruktører (og bestyrelsen) er de eneste der må ro med en "ikke frigivet" kajakroer længere end til den grønne badeanstalt, samt at godkende prøver. Det er kun chef-instruktøren på det pågældende hold (og bestyrelsen) der kan frigive sine begynder og tildele dem et EPP bevis. Dette kan ske når:

 • Begynderen har taget sine EPP 2 prøver i tur eller kap kajak
 • Har roet 100 km
 • Ror sikker i en kajak
 • Udviser den rette forståelse.

Godkendte instruktører i Hellerup Kajakklub (tryk for at se listen)

Andre aktiviteter

"Aktiv Sommer" for Gentofte Kommunes skolebørn i sommerferieperioden varetages af Jacob Juell og et skiftende team af hjælpere