Instruktionshold

 

billede

 

billede

 

billede

 

billeder

 

I Hellerup Kajakklub kommer nye medlemmer på et begynderhold. Her undervises det nye medlem af uddannede instruktører i alle de færdigheder, man skal beherske for sikkert at kunne ro en kajak på åbent vand. På begynderholdene gøres der samtidig meget for at integrere de nye medlemmer i klubben gennem deltagelse i sportslige og sociale arrangementer som f.eks. en begynderfest, klubbens traditionelle fester (standerhejsning og standerstrygning i starten og slutningen af sæsonen), ture til søer og åer, samt Københavns havn, deltagelse i klubmesterskaberne for begyndere eller klubbens Sankt Hans aften.

Klubben tilbyder 3 instruktionshold (Læs mere under nyt medlem. hvis du vil ansøge om at komme på et hold) For at deltage på begynderholdene kræver det at man møder op stort set hver gang. Derfor anbefales, at man grundigt overvejer, hvilket hold man bedst kan afsætte aftenerne til. Den nærmere plan for året kan ses her Instruktionsforløb hvor de sidste datoer vil bliver opdateret i marts.

Mandagsholdet
Der undervises hver mandag kl 18:30-21.30 fra maj til ind i juli. Der er kage, hygge og sauna efter roning.

Onsdagsholdet
Onsdagsholdet underviser igennem i maj og juni, hver onsdag kl. 18-21. Alle prøverne til IPP-2 bevis tages i en weekenden i midt juni. 

Fredagsholdet
Fredagsholdet underviser igennem i maj til august, hver fredag kl. 18-21, med efterfølgende spisning. Alle prøverne til IPP-2 bevis tages i slutningen af juni.
Der tradition for at man spiser sammen efter instruktionen. Maden laver man selvfølgelig på skift. 

For alle holdene er prøverne og frigivelse det samme:

Delvis frigivet:
Når prøverne er bestået (IPP-2) vil eleverne blive delvis frigivet, dvs man må ro i følgeskab med en anden på samme niveau på strækningen Hellerup Havn - Den Grønne badeanstalt, maks 100 meter fra kysten og iført svømmevest.
Du vil også modtage et IPP-2 bevis fra Dansk Kano&Kajak Forbund.

Frigivet:
For at må ro alene (blive frigivet), kræves det at:

  • Bestået IPP 2 niveau som fastsat af Kano- og kajakforbundet
  • Svømmeprøven aflægges fra Tuborg havn til Novas bådebro.
  • Have afprøvet solo entring på dybt vand
  • 100 km roning: roeren skal have en vis ro-erfaring før han/hun frigives.
  • Godkendes af chef-instruktøren

Kajaksport er en vandsport, så er man ikke glad for vand bør man hold sig væk. Ligeledes er vandet ikke varmt, når vi starter instruktionen i maj. Det betyder at man godt kan blive kold hvis man vælter i - som de fleste vil prøve før eller siden. Når man melder sig ind i klubben skriver man under på at man kan svømme, er sund og rask og IKKE lider af sygdomme der gør at man kan komme til at miste bevidstheden. Vi forventer også du overholder klubbens love og regler.