Klubbens Kontingent Kasserer

Og ansvarlig for klubbens medlemsdatabase.