Generalforsamlingen søndag d. 18 Nov. kl 14:00

31. oktober 2018 08:50 , af Christian Høier

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler: Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup.Dagsorden ifølge lovene:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger.
3. Forelæggelse af revideret regnskab til godkendelse, herunder specifikation af barregnskab.
4. Indkomne forslag (Der er ingen forslag til behandling)
5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det løbende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indskud.
6. Valg af bestyrelse:
      Valg af formand: Johnny er på valg
      Valg af næstformand: Christian er på valg
      Valg af kasserer: Signe ønsker ikke genvalg
      Valg af sekretær: Niels er på valg
      Valg af idrætsleder: Martin er på valg
7. Nedsættelse af udvalg og tillidsposter:
     Idrætsudvalg
     Materieludvalg
     Festudvalg
     Barkeeper
     Husudvalg
     Instruktørudvalg
     IT udvalg og webmaster
     Nøgle- og kontingentbestyrer (Stig ønsker ikke genvalg som kontingentbestyrer, men er på valg til Nøglebestyrer)
     Sponsorudvalg
     Aktivitetsudvalg
     Ad hoc udvalg (O-løbsudvalg)
8. Valg af 2 revisorer og revisorsuppleant:
    Christian Thomasen og Kim Thomsen er på valg Hans Arvidsen er på valg
9. Valg af redaktør:

Ad hoc udvalg:
Eventuelt

Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Ps. Regnskab/budget kan ses under klubben - information - Regnskab  (man skal være logget på hjemmesiden for at kunne se Regnskab - siden)