Indkaldelse til generalforsamling Søndag d. 19/11-2023 kl. 14.00

31. oktober 2023 09:41 , af Christian Høier

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler (Søndag d. 19/11-2023 kl. 14.00):

Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder specifikation af barregnskabet.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det løbende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelse.
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand          Johnny modtager ikke genvalg
  2. Valg af næstformand Christian er på valg
  3. Valg af kasserer          Vivi er på valg
  4. Valg af sekretær         Niels er på valg
  5. Valg af idrætsleder      Svend er på valg
 7. Nedsættelse af udvalg og tillidsposter (kan oprettes og nedlægges på generalforsamlingen):
  1. Idrætsudvalg
  2. Materieludvalg
  3. Festudvalg
  4. Barkeeper
  5. Husudvalg
  6. Instruktørudvalg
  7. IT udvalg og webmaster
  8. Nøglebestyrer
  9. Kontingentbestyrer
  10. Sponsorudvalg
  11. O-løbsudvalg
  12. Ad hoc udvalg
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Ps. Regnskab/budget kan ses under klubben - information - Regnskab  (man skal være logget på hjemmesiden for at kunne se Regnskab - siden)