Indkaldelse til generalforsamling Søndag d. 20/11-2022 kl. 14.00

28. oktober 2022 09:15 , af Christian Høier

Generalforsamlingen afholdes i klubbens lokaler:

Onsgårdsvej 18, 2900 Hellerup.

Dagsorden ifølge lovene:

 1. Valg af dirigent.
 2. Formandens beretning, herunder udvalgenes beretninger.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse, herunder specifikation af barregnskabet.
 4. Indkomne forslag.
 5. Forelæggelse af bestyrelsens budgetforslag for det løbende kalenderår til godkendelse, herunder fastsættelse af kontingent og indmeldelse.
 6. Valg af bestyrelse:
  1. Valg af formand       Johnny er på valg
  2. Valg af næstformand Christian er på valg
  3. Valg af kasserer       Søren modtager ikke genvalg
  4. Valg af sekretær       Niels er på valg
  5. Valg af idrætsleder   Svend er på valg
 7. Nedsættelse af udvalg og tillidsposter (kan oprettes og nedlægges på generalforsamlingen):
  1. Idrætsudvalg
  2. Materieludvalg
  3. Festudvalg
  4. Barkeeper (søger ny barkeeper)
  5. Husudvalg  (søger ny husmester)
  6. Instruktørudvalg
  7. IT udvalg og webmaster
  8. Nøglebestyrer
  9. Kontingentbestyrer
  10. Sponsorudvalg
  11. Aktivitetsudvalg
  12. O-løbsudvalg
  13. Ad hoc udvalg
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen 

Ps. Regnskab/budget kan ses under klubben - information - Regnskab  (man skal være logget på hjemmesiden for at kunne se Regnskab - siden)