Regler for privat kajakpladser er blevet opdateret

26. april 2019 08:53 , af Christian Høier

Bestyrelsen og materiel udvalget ønsker at gøre vores private kajakpladser mere aktiv.  Reglerne er blevet opdateret med henblik på at få en defineret proces omkring ansøgninger og tildelinger. Læg mærke til at km kravet for at have privat kajak liggende er steget til 400 km. Tilføjet regler er skrevet med rødt.- reglerne kan også ses under information FAQ eller på forsiden under FAQ. Der er ingen planer om at ændre på antallet af privat kajak pladser

Kan jeg få plads til min egen kajak i klubben?

  • Måske, hvis du er medlem og har roet mere end 800 km pr år i sæsonen forud for pladstildelingen kan du ansøge om en plads Ansøgningen sendes til materiel-udvalget senest 1 marts.
    (Som nyt medlem kan man ikke få plads til sin kajak fra starten, da man ikke har roet de 800 km fra klubben før, og dermed bevist sit behov)
  • I marts hvert år vil materiale udvalget fordele privat kajak pladser, baseret på de indkommende ansøgninger, de ledige privat pladser, samt de pladser hvor klubmedlemmer ikke opfylder kravene for at have en privat kajak liggende.
  • Materiel udvalget eller bestyrelsen kan i særlige tilfælde give dispensation for enten at tildele eller bibeholde en privat plads.

Hvilke regler gælder for privat kajak i klubben?

  • Har man en privat kajak, er det den som man primært benytter og man afskriver sig fra at benytte en tilsvarende type i klubben. Dvs. hvis man har en kapkajak liggende, så skal man naturligvis ikke ro i klubbens kapkajakker. Man må dog godt ro i en turkajak hvis vejret f.eks er dårligt eller en K2 med en anden.
  • En privat kajak ligger i klubben på eget ansvar.

Kan jeg miste min bådplads i klubben?

  • Ja, hvis din kajak ikke er sødygtig eller hvis du roer under 400 km pr år fra klubben i din kajak. Da kan du risikere at din plads bliver givet til en mere aktiv roer.
  • Alle pladser tilhører klubben, så alle privat pladser kan naturligvis ophæves, hvis klubben ændre holdning.