Tilføjet manglende forslag til Generalforsamlingen

11. november 2019 09:18 , af Christian Høier

Indkaldelsen til general forsamlingen er blevet tilføjet et manglende forslag fra "Generalforsamlingen 2018"

Generalforsamlingen beslutter enstemmigt at foreslå på næste generalforsamling at ændre klubbens love og bestemmelser, således at kontingentbestyrerposten lægges ind under kassereren og dermed fjernes fra §6, stk. 8, samt at §9 "valg af redaktør" også fjernes fra indkaldelsen.

Mvh

Bestyrelsen