Nyt Medlem?

Man kan blive medlem af Hellerup kajakklub på følgende måder:

  • Voksen (fra 18 år), som skal følge et instruktionshold
  • Ungdom (8 til og med 17 år) tilknyttet ungdomsafdelingen
  • Frigivet kajakroer med EPP-2 bevis i tur eller kap kajak fra en kajakklub med minimum 100 km ro-erfaring. (Weekend kursus i EPP-2 giver ikke adgang til klubben)

Klubben optager ungdom og frigivet kajakroer hele året (så længe der er plads), mens optagelse på vores instruktionshold starter i midt oktober og lukker 1 maj. (normalt er holdene fyldt op inden 1 maj).

 

Ansøgning om at komme på et instruktionshold

I Hellerup Kajakklub tilbyder vi undervisning i turkajak (IKKE havkajak). Undervisningen starter på vandet fra maj og forsætter indtil august.

Ansøgningsfristen er i tidsrummet: Fra oktober året før til der ikke er flere frie pladser (eller undervisningen er begyndt).

Man tilmelder sig på klubbens hjemmeside, så lang tid der er frie pladser på holdene. I marts vil alle tilmeldte få en detaljeret plan for undervisningsforløbet. I ansøgningsformularen skal du oplyse navn, adresse, e-mail og fødselsdato, samt vælge hvilket hold du gerne vil på. (se Instruktion for flere oplysninger). 

Når du tilmelder dig betaler du et indmeldelsegebyr og du vil også senere modtage et kontingent opkrævning som skal betales i slutningen af marts. Skulle sygdom eller andet forhinde dig i at deltage, vil du indtil 1. uge i maj kunne få dine penge retur, såfremt en anden fra ventelisten overtager din plads. Se kontingent for de aktuelle kontingentsatser og indmeldelsesgebyrer.

 

Ansøgning om at komme i ungdomsafdelingen

Er du mellem 8 og 18 år kan du ansøge om at blive medlem. For at blive optaget må du ikke lide af sygdomme, hvor du kan miste bevidstheden, og du skal kunne svømme 600 m. Hvis du er under 12 år er det 350 m. Dette er af hensyn til egen og andres sikkerhed.

Du skal sammen med dine forældre skal udfylde vores online ansøgning her på hjemmesiden. Hvorefter vores  ungdomsleder vil kontakte jer (Se ungdomsafdelingen indmeldelse).

Du vil derefter blive budt velkommen den 1. mandag i måneden, efter aftale med ungdomslederen, i rosæsonen som er fra 1. maj - 31. september. Dog er der åbent for nye medlemmer løbende i vintersæsonen fra den 1. oktober - 30. april. Hvor vi har mange aktiviteter der ikke er i kajakkerne.

Der betales kontingent for et kalenderår af gangen, men kommer du efter 1 august er det halvt kontingent. Ved indmeldelse i december er det kontingentfrit for året ud.

Se kontingent for de aktuelle kontingentsatser og indmeldelsesgebyrer.

 

Ansøgning fra frigivet kajakroer

Hvis du er frigivet kajakroer, i tur eller kap kajak, fra en anden klub, kan du normalt blive meldt direkte ind i klubben i det omfang vi har kapacitet til at forøge medlemstallet.

(Har du taget EPP-2 bevis på en weekend kursus er det iikke nok til at blive indmeldt som overflytter, idet du så kun har meget begrændset roerfaring og alligevel skal på en begynderhold)

Udfyld ansøgningsformularen via linket på forsiden. Vælg (Ingen - har EPP bevis) og indtast licens nummeret og de oplysninger der står på dit EPP-kort.

For at vurdere om du kan ro sikkert i en turkajak – eller eventuelt har behov for supplerende instruktion vil vi ro en lille tur med dig. Det vil typisk være sammen med et af de tre instruktionshold.

Der betales kontingent for et kalenderår af gangen,  Ved indmeldelse i december er det kontingentfrit for året ud.

Se kontingent for de aktuelle kontingentsatser og indmeldelsesgebyrer.

Under nøgle til klubben kan du læse om hvordan du anskaffer dig en elektronisk nøgle til klubhuset. Efter en rundvisning i klubben og en indføring i klubbens regler vil du frit kunne ro :)

Kontakt næstformanden hvie du ønsker yderliger info: naestformand@hellerup-kajakklub.dk.

 

Havkajakroer

Har du taget et havkajak kursus på en højskole eller lignende, skal du alligevel på et begynderhold, idet turkajakken kræver en anden teknik og er mindre stabil

(Der undervises kun i brug af turkajakker).

 

Andet

Hvis du har nogen spørgsmål mht. begynderholdene eller indmeldelse kan du sende en e-mail til næstformanden på: naestformand@hellerup-kajakklub.dk.