Om klubben

Hellerup Kajakklub startede i 1919 som en filial til Klampenborg Kano- og Kajakklub, men den voksede sig hurtigt stor og udskilte sig den 5 januar i 1921, hvor George Jansen dannede Hellerup Kanoklub - siden 1955 kendt som Hellerup Kajakklub eller bare HK.

Ved starten var der ca. 30 medlemmer, og på den af kommunen lejede bådplads ved Hellerup Lystbådehavn, blev der opstillet træstativer uden overdækning, som kunne rumme en snes kanoer og kajakker. Fra starten blev klubben en succes, der blev arrangeret talrige aften- og søndagsture, og i august samme år talte klubben allerede 80 medlemmer. I årene som fulgte, blev mange kræfter sat ind på at bygge nye både men også at få opført et egentligt klubhus, hvilket lykkedes i 1924. Op gennem 30'erne ekspanderede klubben yderligere, aktivitetsniveauet var højt, og især med sejlkajak blev der foretaget mange ture langs Danmarks kyster og fjorde samt i Norge og Sveriges skærgårde.

Under krigen indførtes i 1940'erne totalt forbud mod sejllads i Øresund. Ind imellem blev der dog lempet lidt på restriktionerne, så man udstyret med sejlpas kunne ro langs kysten, men ellers tog medlemmerne til Roskilde Fjord, hvor der frit kunne sejles. Efter krigens magre år blev 50'erne for alvor opgangstider for Hellerup Kajakklub. Der kom mange nye medlemmer, og med dem begyndte de flotte mahognikajakker deres indtog på bekostning af de gamle lærreds- og sejlkajakker. Udviklingen fortsatte videre gennem 60'erne, klubben blev adskillige gange ombygget og udvidet, og en af Hellerup Kajakklubs legendariske formænd Erik Wilche startede i den periode to af de mest kendt kajakstævner, nemlig "Tour de Gudenå" og Mølleåens Blå Bånd". Foruden roning i danske farvande blev der også arrangeret kajakture til Det Græske Øhav, Korsika rundt og over Ålandshavet til Finland.

I samme periode og op gennem starten af 70'erne kom en helt ny generation af unge til klubben - nogle var børn af ældre medlemmer, og en del af disse er stadig meget aktive medlemmer bl.a. med arbejdet i bestyrelsen og forskellige udvalg. Der kom for alvor gang i roningen både på motions- og eliteplan. I 1973 roede Hellerup Kajakklub således flest kilometer (ca. 26.000) af alle klubber i Danmark og fostrede også en kvindelig, junior Danmarksmester.I slutningen af 70'erne og begyndelsen af 80'erne blev Hellerup Kajakklub igen totalrenoveret, først med nyt klubhus og siden med nyt bådehus og fremtrådte herefter i den skikkelse, man ser i dag i Hellerup Havn. Klubben præges fremdeles gennem 80'erne og 90'erne af et højt aktivitetsniveau, især i sommersæsonen, men der roes også om vinteren, hvis vejret ellers tillader det.

Der sættes næsten hvert år ny rorekord, mange medlemmer deltager i forskellige kajakstævner i ind- og udland med fine resultater, og 1993 oprettes en særskilt ungdomsafdeling. Klubben skrev atter historie i år 1999, hvor klubbens lokaler blev moderniseret og bådparken udvidet og endnu engang i 2014 hvor klub stuen og trænings fasiliteterne blev udvidet.

Klubbens medlemmer ror på Øresund, men har også mulighed for at ro fra København Kajakkreds træningcenter ved Bagsværd Sø (TCB - Træningscenter Bagsværd). Desuden har HK'ere mulighed for at melde sig til stævner, hvor man kan opleve andre omgivelser. På initiativ bliver der også arrangeret klubture,  som er rene hyggeture.

Her på hjemmesiden kan du finde informationer om alt hvad du skulle kunne være interesseret i: Kontingent, kontakt til bestyrelsesmedlemmer, indmeldelsesprocedurer, instruktionshold, begivenheder og meget mere...

Adresse

Hellerup Kajakklub
Onsgårdsvej 18
2900 Hellerup
(Se på kort)