Om ungdomsafdelingen

billede

Kort om Ungdomsafdelingen

Hellerup Kajakklub er oprettet d. 5. januar 1921 og er en af Danmarks ældste kajakklubber. Vi er ca. 600 medlemmer, hvoraf ca. 500 er aktive. I klubben er der flest turroere i alle aldre, men nogle ror også i kap-, hav- eller polokajak. Der er foruden kajakroning også flere andre aktiviteter så som svømning, løbehandicap, gymnastik og orienteringsløb.

I Hellerup Kajakklubs ungdomsafdeling er vi ca. 25-30 ungdomsroere mellem 10 og 18 år incl. vores kaphold. Dertil kommer har Hellerup Kajakklub ca. 10 roere tilknyttet h.h.v. Talentcenter Hovedstaden og Elitecentret ved Bagsværd sø. Vi har til vores ungdoms- og kaphold tilknyttet mange dygtige og entusiastiske ungdomsinstruktører, trænere og en ansvarlig elite- og ungdomsleder. Ungdomsafdelingen er styret af udelukkende frivillig og ulønnet arbejdskraft.

Vi har udarbejdet denne informationsfolder, som løbende opdateres: Informationshæfte

Holdtyper og forventninger:

For alle hold er det forventet, at man som minimum deltager i årets nationale stævner. De stævner som vi deltager i er tilpasset niveau - så også helt nye roere kan deltage. Stævner er selvfølgelig konkurrencer, men er grundlæggende udgangspunkt for sociale og sjove oplevelser.

Begynder

Dette hold er det første du stifter bekendtskab med i Hellerup Kajakklub. Her lærer du alle de grundlæggende principper om kajakroning.

Øvet 

Når du har fået god balance og teknikken er på plads, og du har mod på at ro længere distancer samt få flere oplevelser i kajakken, så er det tid til at skifte over til et mere øvet hold, der som minimum ror 5 kilometer pr. gang. Ligeledes øves der i udvidede kajakfærdigheder.

Kap

Her er der tilknyttet trænere, som har gennemgået DIFs træneruddannelse eller hjælpere, som har erfaring fra egen kaproningskarriere. Kapholdet er et udvalgt hold. Her kræver det at man som minimum træner 5-10 gange om ugen samt at man deltager til de fleste nationale stævner og regattaer.

Hvordan gør vi i Hellerup Kajakklubs ungdomsafdeling
Der er en række hensyn, vi skal tage til hinanden og vi skal huske, at der ikke er betalt arbejdskraft i klubben. Klubben ligger inde med dyrt materiel, der skal tages vare på. Derfor er det vigtigt, at alle følger anvisningerne i brugen af kajakker og udstyr fra instruktører og trænere. Når ting går i stykker, skal man straks melde det til en instruktør eller materielforvalteren.

I Hellerup Kajakklub hjælper vi hinanden med at holde klubben ryddelig. Vi rydder naturligvis altid op efter os selv, men tager også et ekstra nap med, når det kræves. Vi har f.eks. hovedrengøring to gange om året, hvor vi får frokost, og hvor klubben bliver ren og klar til en ny sæson.

I ungdomsafdelingen betyder det meget for os, at vi har det rart sammen, og at vi er gode kammerater. Instruktørerne har en god omgangstone og højt humør - det samme forventes af dig.

Ungdomsafdelingen stræber efter at være åben og imødekommende og inddrage ungdomsroerne og forældre/værge i at løse de problemer og konflikter, der kan opstå, når mange er sammen.

Vi kan oplyse, at ungdomslederen løbende arbejder med holdninger værdier og normer i forhold til de unge, sportsudøvelse, trænerrollen etc.

Instruktørerne bliver minimum hvert 3. år tjekket for, at de ikke har været straffet for overgreb på børn.

Muligheder for ungdomsroerne

Hellerup Kajakklub kan tilbyde kajakroning på forskellige niveauer. Efter at have lært at ro og håndtere en kajak, er der mulighed for at blive kaproer, men også at ro, hvor egne forbedringer og det sociale samvær er i fokus. Når ungdomsroeren er frigivet, kan man få en nøgle til klubben.

I Hellerup Kajakklub kan ungdomsroerne med tiden inddrages i de frivillige opgaver, der er i klubben, blive hjælpetræner og evt. holdleder for nye unge.