Opgaver for Kontingent kassereren

 

 

 1.  Vedligeholdelse af medlemdatabasen i Memberlink.

   Udsende faktura på årligt kontingent. Den 5 januar. Med 14 dages betalingsfrist. Samt rykke de der overskrider betalingsfristen.

   Statusændringer (aktiv – familie eller passiv).

   Udmeldelser. Kreditering af ubetalt kontingent. (Har medlemmet anden gæld til klubben overtager kassereren).

   Udsende faktura til begynder, på begynder kontingent. Efter aftale med begynderafdelingen. (Næstformanden og Ungdomslederen).

   Udmeldelse af personer på ventelisten. Efter aftale med begynderafdelingen. (Næstformanden og Ungdomslederen).

   Godkende oprettelse af nye klubmedlemmer i forbundets database (Ipaddle.dk).

   Hjælpe medlemmer med at veligeholde deres personlige oplysninger i Memberlink, adresse m.m.

   Genindmeldelser og i den forbindelse tjek af tidligere frigivelse og fremskaffelse af tidligere medlemsdata deriblandt evt. restance.

   For overflytter: Kontrolerer deres IPP status i forbundets database (Ipaddle.dk) for begynder afdelingen.

 2. Indsende medlemsdata.

   Indtaste medlemsdata i CFR. (det centrale forenings register hos DIF). (Senest 1. feb.)

   Indtaste medlemsdata, bestyrelsensdata samt antal af instruktører og træner i kommunens register. (senest 1. marts)

   Oploade GF-referat og klubbens regnskab, sammen med ansøgning om medlemstilskud fra kommunen.