Opgaver for næstformanden

 

 Stedfortræder for formanden.


 Leder af begynder-afdelingen. Som i samarbejde med Ungdomslederen og instruktører på voksen holdene, udfører følgende opgaver:


- modtagelse og besvarelse af henvendelser fra ansøgere.
- sammensætning af ad-hoc udvalg til holdsætning. (Voksen hold)
- afholdelse af holdsætningsmøde, med fordeling af voksen begynder mellem 18:30, turbo, fredagsholdet og ventelisten.
- tilbagemeldinger til ansøgere omkring optagelse eller ej (Ventelisen)
- sammensætning af lister over de nye hold til årets chefinstruktører.
- foranledige nyoptag – meddelelse og opfølgning til kontingentbestyrer
- afholdelse af instruktionsstart
- tovholder på forløbene igennem sæsonen i tæt samarbejde med chefinstruktørerne.
- afholdelse af evalueringsmøde med instruktørerne.
- Ajourføring af hjemmeside vedr. årets aktive instruktører – sendes til webmaster.
- i samarbejde med klubbens chefinstruktører laves sammensætning af næste års instruktørhold til meddelelse ved årets generalforsamling.