pagaj marts 1999

Der er virkelig sket noget siden sidste nummer af Pagajen. Ombygningen er begyndt, og der var virkelig stor hjælpsomhed blandt klubbens medlemmer. Mere end 50 mødte op og gav en hånd med i løbet af arbejdsweekenden i januar. Læs om det her i Pagajen. Værkstedet er ikke til at kende. Fællesomklædningen har fået ny indgang, og indgangen til bådehuset er flyttet. Indskrivningspulten er flyttet til værkstedet, hvor man går ud til bådehuset. Kom selv ned i HK og kig.

HK har haft indbrud ikke mindre end to gange på en måned. Første gang blev der ikke stjålet noget, men anden gang forsvandt tv, stereoanlæg, video og oh, gys for bestyrelsen - computeren med hele medlemsdatabasen. Vi kan kun håbe på det hele dukker op igen.

Marc Reifling har de seneste mange måneder arbejdet på at få lavet en meget flot hjemmeside til HK. Den er nu klar til brug. På adressen www.hellerup-kajakklub.dk kan du læse næsten alt om klubben, der er artikler om træning og for dem som ror Handicap, vil der hver uge være en resultatliste med tirsdagens resultater og den aktuelle pointstilling. Et virkeligt godt tilbud. Læs mere om hjemmesiden i Pagajen.

En del har været ude at rejse, bl.a. Kjeld Christensen og Valdemar. Læs om deres tur til hhv. Rusland og Norge.

Ved generalforsamlingen blev det vedtaget at en del af entringprøven er, at man skal kunne udøve makkerhjælp. I Pagajen kan du læse om hvordan du kan udøve makkerhjælp.

Idrætsudvalget har brug for medlemmer som vil være holdledere ved løb og tidtagere til Handicap. Læs hvordan du kan melde dig.

 

Formanden har ordet
Af Carsten Illum

 

Vi satte ikke ny klubrekord i 98; men det var tæt på. På trods af sommerens dårlige vejr fik vi roet knap 80.000 km, som især er roet af bredden i klubben! Flot gået. 37 seniorer er optaget på de 2 instruktionshold. Herefter er der medlemsstop. Ungdom- og juniorafdelingen har dog fortsat ledige pladser.

 

Foråret kommer tidligt i år. I hvert fald hvis man skal tro en gammel jysk talemåde, der fortæller, at hvis det blæser så stærkt på kyndelmissedag (2. Februar), at 18 kællinger ikke kan holde fast på en kælling mere, så bliver det tidligt forår. På kyndelmissedag blæste det 9-10 m/s! Mildt forår og en varm sommer = ny klubrekord?

 

Pengeregn over HK. 3 nye kajakker er blevet skænket af henholdsvis BG-fonden, Gentofte Idrætsfond og Unidanmarkfonden. De vil blive døbt ved den kommende standerhejsning, lørdag d. 26. April. A.P.Møller og hustru Chastines fond har skænket klubben kr. 100.000,00 til byggeriet! Tuborgfondet har igen bevilget klubben penge. Denne gang kr. 25.000,00 til køb af nyt inventar til den "nye" klub. Tusind tak til fondene.

 

Definitionen på en forening er, at man gør noget sammen, har en fælles interesse B hos os kajakroning og socialt samvær. Det blev klart demonstreret ved den 1. arbejdsweekend, der blev afholdt d. 23.-24. januar. Alene lørdag dukkede 45 medlemmer op. Læs om byggeweekenden andetsteds i bladet og hold øje med opslagstavlen i klubben. Næste arbejdsweekend afholdes formentlig i slutningen af marts. Dette afhænger bl.a. lidt af hovedentreprenøren, der forventes at påbegynde arbejdet d. 7. April. Dette kan du læse mere om inde i bladet.

 

Hellerup Kajakklub er nu på internettet med egen hjemmeside. Ifølge webmaster Marc Reifling skulle det være den ultimativt bedste kajakhjemmeside i Danmark. Her finder du stort set alle oplysninger om HK og kajaksport. Bl.a. er der en række links til andre klubber, til forhandlere af kajakudstyr og til vore byggesponsorer og fonde. Surf en tur på nettet og kik indenfor. Adressen er         www.hellerup-kajakklub.dk.     Rigtig god fornøjelse.

Norge i 25 graders frost
af Valdemar Vedel
Vores traditionsskitur til Norge blev igen stor succes. Vi kørte alle med tog, og blev noget skeptiske, da vi efter at have passeret Hamar Station stadig kun så grumsede sneklatter hist og her. Først et par kilometer fra Lillehammer Station begyndte snemængden at tage til, - og da vi kom til Lillehammer kunne vi med stor glæde konstatere, at TV-snemeldingen i København talte sandt, 90 cm var ikke overdrevet, og med en temperatur på -2 grader kørte vi resten af vejen til Sjusjøens Høyfjellshotel gennem det snedækkede fjeldlandskab.

De første 2 dage havde vi tåget vejr med temperaturer lige under frysepunktet, men så klarede det op til næsten skyfri himmel med dejlig sol. Temperaturen sank til -6 grader. Hver nat sneede det. Vi havde hver dag de herligste løjper at løbe på. Onsdag aften sad vi efter den herlige middag og talte om, at vi da godt kunne ønske os lidt lavere temperaturer. Dette kom Kong Frost for ører - og han tænkte: "Nå, så de skøre danskere ønsker sig lavere temperatur, ja, men så skal de pine død også få frost så det batter". Som så gjort. Han skruede ned for blusset, så vi ved hotellet kom ned på -22 grader om morgenen. Det afholdt os nu ikke fra at holde os fra skiene og pulken, bortset fra Henrik og Vibekes børn, der i deres unge alder ikke måtte være ude ved så lave temperaturer, og slet ikke i pulkene.

Vi havde et større hold mod Mesnali By. Der var temperaturen -27 grader. (Mesnali ligger betydeligt lavere end Sjusjøen, red). Da vi kom hjem til hotellet var der -16 grader, hvorefter jeg tog en tur til Nordseter (5 km fra Sjusjøen og samme højde, red), hvor der var -9 grader. Hjemme igen var temperaturen steget til -10 grader, så det var nogle ordentlige temperatursvingninger, vi kom ud for. Det er klart, at når man tager ud i så lave temperaturer, er det kun vore øjne der ikke er tildækkede.

Vi hyggede os som sædvanlig om aftenen, og stemningen var helt i top, også selvom diverse forkølelser og bronkitis forsøgte at få fat i os.

Det er muligt vi igen arrangerer en tur som skal foregå i uge 4 år 2000. Er du interesseret i at være med, kan du bare kontakte undertegnede (tlf. 3969 4504), der så skriver dig på en uforpligtende tegningsliste. Så vil du blive indkaldt til et møde engang i september.

Husk vil du med så afsæt en uges ferie i uge 4 + spar sammen til turen.

 

HK-fluens søfartsregler
af Valdemar Vedel

 

Roning i mørke
Hvis du ror når det er mørkt skal du medtage en lampe med klart hvidt lys. Hvis du møder et andet fartøj skal lampen tændes så betids, at kollisionsfare undgås. Lyskeglen skal være rettet mod det sig nærmende skib.

 

Regler ifm. dykkere
Dykkerflaget er et hvidt og blåt splitflag. Ser du det ude på vandet, inde på land eller på en følgebåd, betyder det, at der er dykkere i vandet. Du skal nedsætte farten, sætte pagajen forsigtigt i vandet og helst ro uden om, men det kan være svært at se, hvor dykkerne er. Det kan også være svært at se et dykkerflag på land eller i en følgebåd, men ofte er der dykkere ved Knud Rasmussen og mellem Tårbæk og Strandmøllen, så hold godt øje her. Det er ikke altid dykkerne selv husker dykkerflag og stor er overraskelsen, når der pludselig dukker et monster op lige foran en eller der kommer en masse luftbobler.

 

Vigepligt for sejlskib for motor
Et sejlskib der går for motor skal betragtes som værende et maskindrevet skib, dvs. det har vigepligt for kajakroere, (men tro ikke skibsføreren ved det - og den stærkeste har altid ret)

Rusland - dejlige Rusland - dejlige Russere
af Kjeld Christensen
Når kajak såkaldte roere drager af, er disse altid en samling uhomogene, forskelligartede, mærkeligt påklædte individer som almenbefolkningen ikke rigtigt ved, hvad de skal tænke om - det er jo ikke så mærkeligt. De skiller sig altid alvorligt ud fra den almindelige befolkning, både hjemme og der hvor de nu skal hen. - Jo, de er sku mærkelige! Dette var ingen undtagelse på vort lille svip til russerne hinsides Moskva.

HK har jo haft besøg af mange russere mange gange, og nu ville de så gøre gengæld. Vi har modtaget dem her med relativ stor kølighed, og bestyrelsens særlige bevågenhed har de ikke haft. Den modtagelse og den måde, de sørgede for, at vi skulle have det bedst muligt hele tiden, står i skarp kontrast til, hvad vi har formået over for dem. De har med deres begrænsede midler tryllet og gjort store ting for os. Nok havde de haft flere måneder at forberede sig i, men til tider kunne vi føle os helt flove over deres store og hjertelige omsorg og gæstfrihed - hertil hvad de i øvrigt gjorde og forsøgte at gøre for os. Lad dette være en hyldest til alle de gæve russere vi havde forbindelse med, og som brugte mange timer, kræfter og midler for vores skyld, og for at forstærke og udbygge forholdet til os i Vesten. Begge parter vil hen ad vejen kunne have et stort udbytte af hinanden: Vi er forkælede - de har haft et systemskifte der vender op og ned på alting og økonomien ligger i ruiner. Det gør det meste af Rusland i øvrigt også.

Deltagerne
Næst følger en beskeden introduktion af deltagerne som indbyrdes og i forholdet til russerne havde en rigtig god og spændende tur.

Søren oplevede den lokale smukke natur på nært hold helt på sin egen måde, meget intenst, - og nød det vilde dyreliv dag og nat. - Havde stor forkærlighed til brinker og strømhvirvler. - Det må have været de her Fishermens kraftpastiller.

Vita snakkede undtagelsesvist højt og hele tiden. Tænk hvis russerne havde forstået hvad hun sagde! Derovre tænker de før de taler, er organiserede og holder orden under vanskelige forhold. Fru Østengaard er altid i højt humør, - selv på gågaden i påmalede gule shorts. Det fik selv russerne til at vende sig om. Det er ikke hver dag de ser en beboer, der har forvildet sig ned fra Mars.

Paula af Herlev - mindste deltager med største oppakning, med dejligste lune og villig til at stille landingsplads til rådighed for moskitoerne til trods for at denne var overbooked - der kan være mange myg på en stor overflade! Dem der ikke var plads til benyttede alligevel kamikazemetoden - det var ømt.

Per det rolige gemyt blev alvorligt sur på de myg der havde smag for vesteuropæisk blod. Han svor han ville konstruere en guillotine, der kunne tage en million myg ad gangen. Denne skulle så fremstilles på licens af russerne. - Per forventer at blive meget velhavende.

Gethe havde et stort teknisk problem på linie med det øvrige generelt udslidte russiske materiel - der var noget galt med Gethes centralfyr! Med lidt tilskud at røg hostede hun så dybt og inderligt, at det ville holde bjørnene væk. Det var effektivt - vi så ikke nogen.

Jens burde have fået et ekstra diplom - vi fik alle et for at have gennemført myggehandicapforhindringsløb ned ad floden. Han nåede på rekordtid at gennemteste samtlige øl og vodkamærker (der er mange). Entusiasmen var så voldsom, at alle myg og hestebremser faldt døde om, når de landede på ham - jo, det var ikke alle der kunne tåle mosten.

Charlotte byttede for en stund sit sædvanlige plejebarn og kæledyr ud med et andet uskyldigt firben og fik fattet og tavs skyllet det hele ned med det lokale russiskforfalskede danskvand og sort ø med samt flæskesvær og syrlige drops.

Kjeld havde så lange arme af roturen, at moskitoerne havde forladt ham efter udført stikdåd længe inden de skulle viftes væk. I sympati herfor modtog han en ægte Københavns Kajakkreds myggesikker - hed det sig -T-shirt af pigerne, men det var vist fordi floden med mere derefter blev lidt for kraftig. I øvrigt bryggede han den mest fortræffelige Nescafe på tevand. Der var kun 88% af deltagerne der beklagede sig.

Positiv særbehandling
Det begyndte med at russerne inviterede os. Vi skulle blot selv sørge for vinen og fly til Moskva og retur. Resten var på deres regning!

Ved ankomsten i Moskva ventede ca. 10 russere på os, og vi fik en rundtur i hovedstaden med alt hvad der var værd at se på. Man fornemmede deres glæde og stolthed ved alt hvad de viste os. Et meget stort lands hovedstad har meget at byde på, og det har Moskva så sandelig også.

Ved midnatstid kørte vores bus østover, ca. 400 km. Ud på morgenen nåede vi frem, flade og trætte til Dzerzminsk Ungdoms Turistcenter, et dejligt sted op til floden og omkranset af skov. Her blev vi forkælet med positiv særbehandling på alle måder. Efter lidt hvile skulle vi se byen, der af Stalin var oprettet ved direktiv i 1930 som kemisk industricenter. Indbyggerne blev dengang tvangsforflyttet til den daværende ødemark. Byen var på størrelse med Århus, og så noget trist ud, men havde bygninger og anlæg vi skulle se - og de var da også pæne. Vi fik at vide, at viceborgmesteren ville modtage os i audiens. Han sagde et par bevingede ord, hvorefter han modtog et sejler dannebrogssplitflag. Han blev fotograferet med det - så fik vi da vist flaget!

Vodkaen drikkes i et hug
Derefter gik turen til deres ungdoms- og sportscenter, hvor der var dækket op til velkomstparty. Det er noget pølse og ostemadder, kage, vodka, øl, kaffe, taler mm. Høflighed byder, at vodka opskænket tages i et hug. Det kan være hårdt når man skal hilse på flere brave russere.

Vi blev vækket næste morgen. Nogen ramt af vodkaforgiftning faldt tilbage på hovedpuden, andre fik morgenmad. Der var altid så meget mad på bordet, at 1/3 havde været mere end rigeligt.

Vi drog herefter med al vores bagage, der var meget, til et bestemmelsessted ca. 100 km nordover, og fik både og bagage søsat. Det sidste var vanskeligt. Bådene lignede en kamel på afveje.

Smuk natur og moskitoer
Russerne havde udpeget 3 seje vildmarksvante barske fyre og 2 tolke til at ledsage os på denne fornøjelsestur i et område, som moskitoerne helt og aldeles havde lagt beslag på. Det var en fin tur ned ad floden. Vi oplevede så at sige al slags natur - sump og skov med alle tænkelige slags træer, høje brinker, strand, roligt vand og strømhvirvler.

Efter overnatninger i telte på bredderne nåede vi omsider frem til en ungdomscamp ca. 135 km nede ad floden. Her var underskoven ryddet, så myggeplagen var minimal. Efter et døgns hvil blev vi standsmæssigt afhentet i minibus og kørt tilbage til vores oprindelige turistcenter.. Her foreslog man høfligt, at vi benyttede deres badstue - helt uforståeligt, da vi ikke selv kunne fornemme den os omgivende flodduft.

Sightseeing og afskedsparty
De næste par dage blev tilbragt som vaskeægte turister i Ruslands 3. største by Nizhni Novgorod. Der var meget at se på i denne gamle by op ad Volga. Pigerne fik brugt alle deres sparepenge på souvenirs, og os hanhunde fik ondt i nakken af at vende os om og se efter de russiske skønheder på den ca. 4 km lange gågade.

Vi løb ind i en pressekonference her i byen, og der blev sagt nogle pæne ord. Det viste sig at seancen blev transmitteret i det regionale TV, og nogle journalister skrev om os i de lokale aviser.

Vi drog nu igen tilbage til vores basiscamp ved det, at vi skulle igennem en serie afskedsceremonier. Der var vanligt disket op med alskens foder, vodka og øl. Vi måtte give op, det var umuligt at konsumere det hele, men deres gæstfrihed var overvældende. Der blev udvekslet gaver og pæne ord. Alvorligt flade efter så megen afskedspostyr satte vi os ind i minibussen sent om aftenen. Helt kvæstede nåede vi om morgenen Moskva Airport. Vi fløj med Aeroflot og kom både op og ned uden skrammer. Pludselig var vi i København og eventyret var slut for denne gang.

 

Ungdomstur til Skovser-ro
af Janne, Mia, Susan og Nanna

 

Fredag d. 29 januar tog vi garvede ungdomskajakroere til Skovshoveds hyttte Skovser-ro i Hundested. Vi forlod HK kl. 15.30 og var deroppe ved 17-tiden. Det var Jacob (Julle), Mads (Massie), Thomas, Cecilie, Rebecca, Janne, Susan, Nanna, Mia, Signe, Ole og Sonja, der sammen drog af sted. Lørdag kom Maja og deltog i festlighederne. Om aftenen lavede drengene spaghetti med kødsovs, og alle nød deres veltilberedte mad i fulde drag. Bagefter spillede vi kort og Trivial Persuit til vi var ved at kaste op af klør konge, spar es og dumme ubesvarlige spørgsmål. I den pejseopvarmede stue sov de fleste af rødderne på madrasser, mens Mariah Carey dunkede i baggrunden.

 

lejr.jpg (29069 bytes)

 

Lørdag efter morgenmaden tog vi på vandretur til kiosken i Lynæs, hvor vi indkøbte de daglige forsyninger (slik). På vej hjem skulle Mads og Jacob selvfølgelig ud og prøve isen af. Vi andre fulgte efter lige indtil Mads røg igennem. Efter frokosten blev der lavet bål og grillet æbler. Imens Mads og Jacob lagde posterne ud til nattens løb, og vi andre grillede æbler over bålet lå Thomas og så håndbold. Mens vi grillede fik vi besøg af en vildtstrejfende hud. Den var flinker! Ole hentede Maja på stationen, og Maja gik med det samme i gang med at knævre og sladre med os andre om alt mellem himmel og jord.

 

Inden aftensmaden blev indtaget, blev der lavet en bunke oven på Mia's krop (Susan lå øverst). Efter aftensmaden blev vi inddelt i to hold og sendt af sted for at "løbe" natløb. Da vi kolde og fortagede kom hjem fra nattens strabadser, blev vi modtaget med varm kakao og Mads's mors chokoladekage!!! I fjerneren var der en erotisk thriller som alle spændt fulgte med i. Da vi gik til ro for at sove gik snakkeorganet (Maja) straks i gang igen! Da klokken endelig blev 02.35 og "Venner" startede, var det for meget for hende, og hun gik fortabt ind i søvnen. Vi var nogle der stadig holdt ud, specielt Mads.

 

Søndag vågnede vi til et dejligt snevejr. Mads og Jacob åbnede selvfølgelig døren ud til vinterkulden, så den sure morgenfis kunne komme ud, og frisk luft komme ind. Kl. 14 blev vi hentet af Rebeccas far og næserne blev vendt hjemad.

 

Det var en rigtig hyggelig tur, som vi i fremtiden gerne ser flere af!

 

Makkerhjælp
Ved den seneste generalforsamling blev det besluttet at de nye begyndere for at kunne blive frigivet bl.a. skal kunne yde makkerhjælp. Der er sikkert mange af de "gamle" medlemmer i klubben der ikke rigtigt ved hvad makkerhjælp er. Kort fortalt er det at hjælpe en ufrivilligt badende roer op i kajakken igen. Det er langt mere sikkert at ro flere sammen, da man jo netop kan hjælpe hinanden med at komme op i kajakken igen, hvis uheldet skulle være ude. Her er to eksempler på, hvordan du kan hjælpe/blive hjulpet op i kajakken igen. Prøv dem sammen med nogle andre og find ud af hvilken metode du synes er bedst.

 

Metode 1: Placer kajakkerne så de vender samme vej ved siden af hinanden, gerne med spidsen mod eventuelle bølger. Roeren sætter sig med et knæ i hver kajak helt fremme i cockpittet med lige meget vægt på hvert knæ, se eksempel 1. Pres kajakkerne sammen. Hold din egen pagaj på tværs af kajakkerne lige foran cockpitkanten. Placer den svømmendes pagaj mellem kajakkerne eller hold den sammen med din egen. Den svømmende kan nu kravle op i sin kajak. Når vedkommende er oppe kan du flytte dit ben tilbage. Tag pagajerne og ro videre.

 

makker1.jpg (44539 bytes)
eksempel 1

 

Metode 2: Placer kajakkerne så de vender samme vej ved siden af hinanden, gerne med spidsen mod eventueller bølger. Roeren læner sig ind over den svømmendes kajak, idet bageste albue støttter på den bageste cockpitkant og hånden fatter om cockpitkant. Den forreste hånd fatter om fjerneste cockpitkant så langt fremme, at den ikke generer, når den svømmende kravler op i kajakken (det er vigtigt at så meget vægt som muligt lægges over den svømmendes kajak pga. bedre stabilitet), se eksempel 2. Begge pagajen placeres mellem kajakkerne. Den svømmende kan nu kravle op i sin kajak. Tag pagajerne og ro videre.

 

Dette er to eksempler på hvordan du kan yde makkerhjælp, men der er andre. Husk det vigtigste er at den svømmende kommer op i kajakken så i ro videre. Der gives ingen stilkarakter.

 

makker2.jpg (31687 bytes)
Eksempel 2

 

 

Arbejdsweekend 23-24. januar - stor succes
Af Casten Illum

 

Definitionen på en forening er, at man gør noget sammen, har en fælles interesse B hos os kajakroning og socialt samvær. Dette blev så absolut demonstreret på den 1. arbejdsweekend 23-24. januar.

!!!   Mere end 50 klubmedlemmer deltog i arbejdsweekenden !!!!

Tro kan flytte bjerge B vi skulle blot have flyttet nogle vægge. Om lørdagen alene mødte hele 45 medlemmer op til fysisk arbejde. Det var flere end der var arbejde til; men så var der også tid til socialt samvær. Det er vores og HK''s styrke.
Vi fik sat skillevægge op til det nye bestyrelses-/mødelokale og til det udvidede stoledepot. Beklædningen var genbrug fra det eksisterende fællesomklædningsrum. Midlertidig dør til fællesomklædningen blev etableret og romaskinen fik ny placering. Døren til bådrummet blev flyttet og udskrivningspulten blev flyttet til værkstedet. I bådrummet fik vi etableret kombineret bådstop og overtræksstativ. Der blev ryddet op på loft og i bådrum. Det blev til hele 3 læs i Kjelds pick-up. Div. elarbejde blev udført på kryds og tværs. Taget blev rengjort, skotlamperne fik nye lyskilder og vinduerne blev pudset. I en efterfølgende weekend etablerede et mindre team bl.a. serviceskab og bestyrelsesskabe i værkstedet.
Det var dejligt at se den store opbakning til byggeprojektet. I nær fremtid bliver der brug for mere af jeres energi. Hold øje med opslagstavlen. Termin for næste byggeweekend afhænger af hovedentreprenøren.

 

bygdag4.jpg (19364 bytes)
Dagens slagplan lægges af B-P, Eiliv, Lorne og Jens.
bygdag5.jpg (20146 bytes)
Vi skulle blot flytte vægge.
bygdag3.jpg (25827 bytes)
Nogle knoklede indendørs, mens ungdommerne knoklede udendørs, her Henrik(v) og Jacob(h).
bygdag2.jpg (20011 bytes)
Socialt samvær og hygge er et af kendetegnene på en klub. Her spises efter veludført arbejde

 

 

Byggeriet kører nu på skinner
Af Carsten Illum

 

Når dette blad er udgivet, har vi forhåbentlig indgået kontrakt med hovedentreprenøren. D. 12. februar blev sidste hånd lagt på arkitekt- og ingeniørs tegninger og beskrivelser til byggeprojektet. D. 16. februar kunne det så sendes i udbud til 5 entreprenører. Den foretrukne entreprenør er fundet ved licitationen d. 8. marts. Det forventes, at entreprenøren vil påbegynde sit arbejde tirsdag d. 7. april og forventes at slutte i slutningen af uge 25 (slutningen af juni). Bl.a. skal adskillige kubikmeter jord graves væk og kloakledningen skal flyttes. Sidstnævnte betyder, at der, i en periode af ca. 2 uger, vil være lukket for vand B fra og til klubben. Det betyder, at man i denne periode må bruge de off. toiletter, bade hjemme eller evt. låne Nova's badefaciliteter.

 

Forud for licitation og udbud er gået adskillige møder. Hver en krog i det gamle og nye byggeri er blevet diskuteret. Der har og er mange spørgsmål at tage stilling til. Gulvbelægning, beklædning, sanitetsfliser, farver, belysning, el-opvarmning, varmtvandsforsyning, genbrugsmaterialer, køkkenindretning osv.

 

Økonomien er langsomt ved at falde på plads. Med de seneste donationer fra henholdsvis A.P. Møller og hustru Chastines Fond og Tuborgfondet ser økonomien foreløbig sådan ud:

 

Om- og tilbygning

 

Egne midler Kr. 300.000,00

 

Gentofte Kommune excl. Moms Kr. 325.000,00

 

Lokale- og Anlægsfonden Kr. 300.000,00

 

A.P.Møller og hustru Chastines fond Kr. 100.000,00

 

Unidanmarkfonden Kr. 25.000,00

 

Nykreditfonden Kr. 20.000,00

 

Inventar

 

Tuborgfondet Kr. 25.000,00

 

Haveanlægget

 

Grete Levins Fond v/Vanførefonden Kr. 8.750,00

 

(til kørestolsrampe)

 

Reserve

 

Aktivt Efterår Kr. 12.750,00

 

Herudover deltager VITRAL vinduer A/S (et selskab i Velux-gruppen) med et 9 meter langt ovenlys til specialpris. TripTrap Denmark A/S deltager tillige med et skibsplanke-gulv til specialpris samt en havebænk uden beregning. Vi venter fortsat svar fra 8-10 fonde. Seneste svar forventes august/september 99.

 

Der ventes nu med spænding på hovedentreprenørens bud på byggeriet.

 

 

 

Hk er gået i Nettet
af Marc Reifling

 

Har du brug for et detaljeret vejrkort for en bambusby i Afrika? NEJ – men der findes mange andre interessante sider på Internettet. Det virtuelle sted, som man besøger gennem en computer er begyndt and omfatte sportsklubber rundt omkring – ikke kun i Danmark - men i hele verden… og det er her denne artikel kommer ind i billedet!

 

Med tiden har også mange kajakklubber fået sig en adresse, hvor man kan besøge dem. I dag er der omkring 12 danske kajakklubber på Nettet. Her i blandt Gladsaxe, Holte, Odense, Vejle og Sorø.

 

I HK har der længe været talt om at klubben også skulle "gå på Nettet" og nu bliver det endelig en realitet. Klubbens hjemmeside har været under produktion i snart et år, og er nu endelig blevet færdig. Grunden til at produktionstiden har været så lang er, at jeg har prøvet at skabe rammerne for Danmarks bedste hjemmeside for kajakroere.

 

Hjemmesiden har stadig en del steder den kan udvikles, men nu er den blevet moden nok til at vise frem.

 

HK’s hjemmeside (eller website) er blevet lavet med den hensigt at være et informativt sted for

 

  • dem som ikke kender noget til kajakroning, og ønsker at udvide deres kundskab hertil.
  • kajakroere, der ønsker at vide noget om HK.
  • nybegyndere i klubben som ønsker at udvide deres kendskab til klubben i form af historie, aktiviteter, rostatistik email adresser på andre HKere
  • Klubbens eget klubblad PAGAJEN er selvfølgelig også repræsenteret derpå, og man kan her læse et stort udvalg af artikler fra det sidste nye, og ældre udgaver.
  • alle andre danske kajakroere, som ønsker at vide noget mere detaljeret om hvordan man træner. Websitet indeholder nemlig også en "træningsdatabase", hvor man kan finde en samling af artikler om træning og af erfaringer deraf. Derud over finder man også specifikationer på forskellige Struer kajakker og ’links’ ("ikoner" man klikker på for at komme til en anden specifik hjemmeside) til andre virksomheder, der forhandler kajakudstyr.

 

De fleste handicaproere har også bemærket, at der fra 99-sæson starten vil blive indført et nyt handicap program med nye parametre for pointudregning. Et program som Morten Skytte i samarbejde med Thomas fra Palo er i fuld gang med at udvikle. En finesse ved dette nye program er, at det samtidig skriver handicap resultaterne således, at de kan komme ud på klubbens website, altså deltagere kan se deres resultater på Internettet.

 

Hen ad vejen er det meningen at hjemmesiden skal videreudvikles sådan, at klubbens medlemmer får mulighed for at skrive beskeder til hinanden. Eks.: fra arbejdspladsen "Er der nogen der vil med ud at ro efter fyraften?". Desuden påtænkes en Køb & Salg side, hvor kajakroere fra hele landet kan købe/sælge/bytte brugt kajakudstyr med hinanden. Og så løfter jeg ikke sløret for mere!

 

NÅ! Det lyder jo alt sammen rigtig godt – men hvordan finder jeg klubbens website? Det kræver for det første at du har en computer med et internet abonnement. Hvis du ikke har det, har de fleste biblioteker landet over computere tilrådighed for borgerne. Gennem en ’browser’ (et program, hvorfra man kan kigge på internetsider) skal du skrive klubbens internetadresse: "www.hellerup-kajakklub.dk", hvorefter du får et velkomstbillede op på skærmen. Midt på velkomstsiden finder du klubbens stander. Klik på denne for forsætte videre til hovedmenuen.

 

Efter du er kommet til hovedmenuen er navigationen rundt på websitet meget nemt. Siderne er bygget sådan op, at for at klikke dig videre skal du bruge knapperne til venstre på skærmen. Du kan altid komme tilbage til forrige menu ved at klikke med musen på den roterende tilbagepil i øverste venstre hjørne af siden. Du kan også anvende browserens egen TILBAGE knap til at komme tilbage til en tidligere besøgt side.

 

Selve websitet er efter velkomstsiden inddelt i 2 sider. En menuside (den venstre del af siden med menuknapperne) samt en læseside (siden, hvor de sider man anmoder om ved at klik på menuknapperne vises).

 

internet.jpg (17406 bytes)

 

 

 

Indbrud og en efterlysning

 

Natten mellem d. 20. februar kl. 19.30 og 21. februar kl. 9.00 havde vi indbrud i klubben. Alt, hvad der var aflåst, er brutalt brudt op. Vi ved, at klubstuen var aflåst kl.19.30, og at den var åben kl. 9.00. Dette betyder, at vi meget gerne vil høre, om nogen har været i klubben lørdag aften og glemt at låse døren?. - Dette er meget vigtigt, da vi ellers har et indbrud, fingeret af et af vores egne medlemmer.

 

Hvis det er et af vore medlemmer, taler vi om en eller flere, som må være meget vrede på klubben, kommer her en del, og som aldrig hjælper til med noget. Findes de??.

 

Vi ved på nuværende tidspunkt, at vi har mistet computer, printer, det nye stereoanlæg, tv og video samt beholdningen af spiritus og kontanter.

 

Da størsteparten af de stjålne effekter er tyverimærket eller graveret med Hellerup Kajakklub, er de ikke meget værd i omsætningsværdi, ligesom computeren vel må regnes for noget forældet. Men tyvene kan jo glæde sig over, at bestyrelsen kan bruge adskillige uger på at rekonstruere alle oplysningerne på computeren. Ligesom den sædvanlige hjælpsomme skare, nu skal bruge tid på at reparere skabe og låse, i stedet for at anvende tiden på ombygningen af klubben..

 

Tyveriet minder mere om chikane end et reelt tyveri. Men for klubben, håber jeg, at der er nogen, der kan huske, at de har været i klubben og glemt at låse efter sig lørdag aften. Hvis du kan huske, du har været der, giv da venligst besked til et medlem af bestyrelsen.

 

Har du svært ved at huske - var det weekenden, hvor Thorsen fik forlænget sin varetægtsfængsling, og deadlinen mellem Kosovo Albanerne og Serberne udløb. Søren Kragh-Jacobsen fik Sølvbjørnen i Berlin for sin dogmefilm. Der blev vist følgende film i fjernsynet lørdag aften: "Solen stiger" med Sean Connery, "Et frækt tilbud" med Robert Redford og Demi More, og "Misbrugt" med Jeremy Irons og Julette Binoche.

 

 Bestyrelsen.