Stævner, løb og fester

billede

billede

Stævner, løb og fester

Der afholdes løbende en række stævner, hvor de unge kan deltage. Der er forskellige stævner, som er tilrettelagt efter niveau. For at ro i Hellerup Kajakklubs ungdomsafdeling skal man hvert år deltage i minimum 2 stævner.

Hver tirsdag sommeren igennem er der et løb, hvor man kan konkurrere med sig selv og de andre roere. Løbet er for roere i alle aldre og på alle niveauer. Løbet kaldes "Handicap", og der er stor deltagelse, ca. 90 både (læs mere her). Løbet er til stor glæde for alle deltagere og giver sammenhold på tværs af alder.

Kalenderen på forsiden opdateres løbende med arrangementer og stævner.

Der afholdes også Standerhejsnings-, Standerstrygningsfest og andre fester i Hellerup Kajakklub, og alle medlemmer er velkomne. Vi skal i den forbindelse oplyse, at der ikke serveres alkohol til unge under 18 år, og det er heller ikke tilladt dem at medbringe alkohol. Der er rygeforbud i klubbens lokaler.

Praktisk information om stævner og lignende

Deltagergebyrer til stævner betales af Hellerup Kajakklub. Der er bindende tilmelding, og har man ikke frameldt sig inden tilmeldingsfristen eller udebliver, opkræves deltagergebyr. Evt. framelding skal ske så tidligt som muligt af hensyn til arrangementets afvikling.

Al transport sker på roernes egen regning. Man betaler kr. 2,50 pr. kørt kilometer samt evt. bro/færge. Beløbet deles af roerne i bilen, dvs. minus bilejer og evt. holdleder. Det er god kutyme at betale chaufføren straks, så chaufføren ikke skal anmode om pengene senere. Se endvidere under Løbstilmelding og Kørselstilskud. Der er på klubbens opslagstavler opsat tilmeldingslister til stævner. En oversigt over stævner kan også ses på Dansk Kano og Kajak Forbunds hjemmeside: www.kano-kajak.org under kalender.

Som ungdomsroer skal man, inden man tilmelder sig, sikre sig, at man har en holdleder med, og man skal selv arrangere transporten. Holdlederen tager sig af roeren under stævnet bl.a. via løbsoversigten, med ændringer af løb og starttider etc.