Kontingent og nøgle

Begynderhold for voksne

(Dette afsnit gælder ikke ungdomsafdelingen)

Det koster 2400 kr. at komme på et begynderhold. Gennemfører man undervisningen og bliver frigivet som kajakroer, vil man derefter automatisk og uden yderligere omkostninger blive medlem af Hellerup Kajakklub, og ens kontingent vil være dækket for det pågældende år. Efterfølgende år vil man blive opkrævet aktivt kontingent.

Gennemfører man IKKE begynderholdet, vil man (såfremt man stadigvæk ønsker det) skulle søge ind på ny for at komme på et nyt begynderhold. Det vil ikke være muligt at få sine penge retur efter, at holdet er startet, og det står klubben frit for at sætte personer af holdet, hvis de ikke følger undervisningen.

Indmeldelsesgebyr

  • 250 kr koster det at blive indmeldt som aktiv medlem, hvis man er under 25 år
  • 1000 kr koster det at blive indmeldt som aktiv medlem, hvis man er 25 år eller ældre
  • Passive medlemmer og gæste-roer betaler ikke indmeldelsesgebyr
  • Er du startet som passiv eller gæst? skal du betale indskud, efter din alder, hvis du skifter til aktivt medlemskab.

Som meldlem skal du bruge en nøgle for at komme ind i klubben. Den koster 200 Kr og kan købes samtidigt med at du bliver frigivet (Se nederst på siden)

Aktivt Kontingent

Aktivt kontingent koster 1400 kr. om året. Kontingentet opkræves en gang om året (i januar) og dækker hele det pågældende år. Starter du i klubben efter 1. december betaler du ikke kontingent det år, men kun dit indskud til klubben.

Familiekontingent

Familiekontingent koster 3500 kr. om året og dækker alle i en familie, som bor på samme adresse. Dvs. er man en familie på 3 eller flere, kan det betale sig at bede om at få familiekontingent. 

Alle familiemedlemmer i skal ha' været aktive medlem af klubben en sæson, før de kan blive samlet i et familiekontingent. Familien skal selv ansøge om familiekontingent, for den følgende sæson ved henvendelse til kontingentbestyreren inden 31. dec. Da familie kontingentet ikke bliver oprettet automatisk.

Rabatten gives på forældernes kontingent. Således, at forældre til to børn i klubben. Betaler halvt kontingent for den ene voksen og den anden får frikontingent (Vis begge er medlem).

Starter der sener et eller flere familiemedlemmer i klubben (Der bord på samme adresse), kan de ligeledes først komme ind i familiekontingent det efterfølgende år.

Passiv kontingent

Passiv kontingent koster 313 kr. om året. Passiv medlemskab er for de medlemmer som ikke ønsker at ro kajak, i en kortre eller længere periode. Men stadig ønsker at være medlem og deltage i klubbens sociale liv samt vinter bridge. Passive må ikke deltages i sportslige aktiviteter, hverken i eller uden for klubben. Ønsker man at skifte fra aktivt til passivt kontingent for den følgende sæson, skal man ansøge kontingentbestyreren inden 31. dec. Man kan altid skifte tilbage til aktiv igen, ved at skrive til kontingentbestyreren . Sker dette midt i en sæson? Betales differancen til aktivt kontingent bare.

Gæste-roer kontingent

Gæste-roer kontingent koster 700 kr. For at være gæste-roer skal du være frigivet EPP2 Tur eller Kap-kajak roer og medlem i en anden af DKF's klubber. Du skal ansøge vores formand skriftligt for at blive gæste-roer og du kan kun være gæste-roer et år. Derefter skal du betale indskud og et normalt aktivt kontogent. (Gæsteroer betaler ikke indmeldelsegebyr til klubben)

Udmeldelse

Du kan altid udmelde dig, ved at trykke på knappen [Udmeldelse] i menuen under dit navn. Udmeldelse kan kun ske til årets udgang. Du kan ikke få refunderet rest kontingent, vis du vælger at forlade os før. Har du problemer med hjemmesiden, kan du udmelde dig skriftligt til kontingentkassereren email (kontingent@hellerup-kajakklub.dk).

Udmelding skal ske senest den 31. Januar efter modtagelse af kontingent opkrevning.

Restance

Hvis man ikke har betalt sit kontingent inden 1. marts, ophører medlemskabet og ens rokort og klubnøgle bliver lukket. Skulle man senere ønske at blive medlem igen, skal man derfor betale indmeldelsesgebyr på ny, før man atter kan blive medlem. Ligger der ubetalte regninger på stævnedeltagelse, klubtøj, fester, m.m. skal disse betales først.

Nøgle til klubben

Nøglen koster 200,- kr. og er din ejendom og bliver ikke refunderet hvis du stopper i HK. Den er personlig og må ikke udlånes til andre uden bestyrelsens tilladelse!

Alle frigivne aktive medlemmer kan købe en nøgle til klubben. Passive medlemmer kan ikke købe en, kun hvis et aktivt medlem overgår til passivt medlemskab, vil nøglen forblive aktiv.

Klubbens kasserer sender en opkrævning til dig, som du skal betale inden 14 dage. Den nye nøgle, du modtager vil ikke være aktiv før efter, at du har modtaget fakturaen på mail fra klubben! (På grund af ferie eller sydom kan der gå op til 3 uger, men normalt vil du modtage mailen efter få dage).

Har du problemer med eller mistet din nøgle, skal du kontakte nøgleansvarlige i klubben på mail noegle@hellerup-kajakklub.dk. Husk at oplyse medlemsnummer og nøglenummer i mailen! Har du mistet nøglen kan du få en ny på samme måde som, de nye i klubben. Husk at sende mail så din mistede nøgle bliver lukket!

Ved udmeldelse, vil din nøgle blive lukket! Den er din ejendom, så gem den til hvis du ønsker at indmelde dig igen!

Ændringer i dine personlige oplysninger

Hvis du skifter adresse, e-mail eller andre personlige oplysninger, har du pligt til selv at rette dem, under "Ændre Indstillinger" i menuen under dit navn. (I den sorte bjælke)

Det er heletiden dit ansvar at klubben har de rigtige personlige oplysninger på dig. Se hvilke og hvorfor under klubbens love og regler, sidste fane EU persondataforordning, hvis du vil læse mere.

Har du skiftet mail-adresse og samtidig glemt dit kodeord til logind her på hjemmesiden? Skal du skrive fra din nye adresse til IT-udvalget eller Kontingent Kasereren, for at få et nyt kodeord.