Kontingent og nøgle

Nyt medlem

Som nyt medlem skal man betale for deltagelse på et begynderhold (voksen 1500 kr og ungdom 500 kr) samt kontingent. Kontingent skaleres det første år, til den måned man indmeldes dvs hvis starter på maj holdet betaler man for 8 månedes kontingent og på augustholdet for 5 måneders kontingent. Overflytter betaler 250 kr for indmeldelse. Man har 3 prøve-turer, så skulle man fortryde inden holdet starter eller senest 3 gang i forløbet, vil man få alle sine penge retur.

Pris eksempler er angivet nedenfor:

 • Begynderhold for voksne (over 18 år)
  Det koster (1500+1400*8/12) = 2433 kr, at komme på et begynderhold i maj.
  Det koster (1500+1400*5/12) = 2083 kr, at komme på et begynderhold i August.

 • Overflytter fra (eller tidligere medlem af) en kajakklub med IPP2 bevis og status som frigivet roer (over 18 år)
  Det koster 250 i indmeldelse + kontingent for resten af året. 

 • Ungdomsholdet (Alle fra 8 til 18 år)
  Det koster 500 kr + kontingent for resten af året, for at komme på et af klubbens ungdomshold.
  Når du har opnået IPP2 og er fyldt 15 år og alle prøver er bestået må du også ro alene udenfor holdene.

Indmeldelses og hold gebyr

 • 250 kr koster det at blive indmeldt som medlem, hvis man er over 18 år og overflytter (dvs skal ikke deltage på noget hold) 
 • 500 kr koster det at blive indmeldt, samt deltagelse på ungdomsholdet (alle under 18 år skal tilknyttes ungdomsholdet)
 • 1500 kr koster det at blive indmeldt, samt deltagelse på et voksen begynderhold (over 18 år)
 • Indmeldelsesgebyret bliver opkrævet automatisk, når du indsender din ansøgning.

Aktivt kontingent

Aktivt kontingent koster 1400 kr. om året. Kontingentet opkræves en gang om året (i januar) og dækker hele det pågældende år.
Kontingentet kan ikke refunderes. 

Aktive medlemmer får 50% rabat på deres børn som er medlem i klubben

Klubben har en rabat ordning om giver et aktiv forældre medlem 50% rabat på det aktiv kontingent for deres børn under 18 år. Rabatordning er lavet, da mange af disse forældre  bidrager med at drive ungdomsafdelingen, som dermed hjælper både deres egne og andres børn.

Da rabat ordningen ikke bliver oprettet automatisk skal man søge kontingentbestyreren om dette. Det kræver at forælderen står som betaler for deres barn for at ordningen vriker.

Passiv kontingent

Passiv kontingent koster 313 kr. om året. Kontingentet opkræves en gang om året (i januar) og dækker hele det pågældende år. Passiv medlemskab er for de medlemmer som ikke ønsker at ro kajak, i en kortre eller længere periode. Men stadig ønsker at være medlem og deltage i klubbens sociale liv samt vinter bridge. Passive må ikke deltages i sportslige aktiviteter, hverken i eller uden for klubben. Ønsker man at skifte fra aktivt til passivt kontingent for den følgende sæson, skal man ansøge kontingentbestyreren inden 31. dec. Man kan altid skifte tilbage til aktiv igen, ved at skrive til kontingentbestyreren . Sker dette midt i en sæson? Betales differancen til aktivt kontingent bare.

Udmeldelse

Du kan altid udmelde dig, ved at trykke på knappen [Udmeldelse] i menuen under dit navn. Udmeldelse kan kun ske til årets udgang. Du kan ikke få refunderet rest kontingent, vis du vælger at forlade os før. Har du problemer med hjemmesiden, kan du udmelde dig skriftligt til kontingentkassereren email (kontingent@hellerup-kajakklub.dk).

Udmelding skal ske senest den 31. Januar efter modtagelse af kontingent opkrevning.

Restance

Hvis man ikke har betalt sit kontingent inden 1. marts, ophører medlemskabet og ens rokort og klubnøgle bliver lukket. Skulle man senere ønske at blive medlem igen, skal man derfor betale indmeldelsesgebyr på ny, før man atter kan blive medlem. Ligger der ubetalte regninger på stævnedeltagelse, klubtøj, fester, m.m. skal disse betales først.

Nøgle til klubben

Nøglen til klubben er inkluderet i prisen på indmeldelsen. Den er personlig og må ikke udlånes til andre uden bestyrelsens tilladelse!
Ved forsent betaling af kontingent, vil nøglen blive lukket og det koster 100 kr at få den åbnet igen.

Har du problemer med eller mistet din nøgle, skal du kontakte nøgleansvarlige i klubben på mail noegle@hellerup-kajakklub.dk

Ved udmeldelse, vil din nøgle blive lukket! Den er din ejendom, så gem den til hvis du ønsker at indmelde dig igen!

Betalingsfrist

Klubben har normalt en betalingsfrist på 14 dage. Overholdes denne ikke vil du modtage en betalingspåmindelse. Her efter vil din nøgle til klubben blive lukket og der vil blive udsendt en rykker. Der kan, i serlige tilfælde, aftales anden betalingsfrist eller en afdrag ordning med bestyrelsen. dette skal ske inden de 14 dages betalingsfrist!

Ændringer i dine personlige oplysninger

Hvis du skifter adresse, e-mail eller andre personlige oplysninger, har du pligt til selv at rette dem, under "Redigér dine data" i menuen under dit navn. (I den sorte bjælke)

Det er heletiden dit ansvar at klubben har de rigtige personlige oplysninger på dig. Se hvilke og hvorfor under klubbens love og regler, sidste fane EU persondataforordning, hvis du vil læse mere.

Har du skiftet mail-adresse og samtidig glemt dit kodeord til logind her på hjemmesiden? Skal du skrive fra din nye adresse til IT-udvalget eller Kontingent Kasereren, for at få et nyt kodeord.